HPV onderzoek

23 maart 2022

Onderzoek op oncogene HPV-types wordt gedaan op het restmateriaal van
het SurePath-materiaal. De aanvraag hiervoor kan gedaan worden d.m.v.
het aankruisen van de specifieke vraagstelling HPV op het aanvraagformulier.

HPV onderzoek ingezonden in Thin Prep medium wordt door ons uitbesteed
aan afdeling pathologie GHZ, geaccrediteerd onder registratienummer M 236.