Hoofd/hals punctie

23 maart 2022

Zo spoedig mogelijk, vers, in gesloten buis/pot insturen.
Indien het materiaal niet meteen kan worden afgeleverd;
gekoeld bewaren in de koelkast van 4°C
(behalve uitstrijkmateriaal op objectglaasjes!!).

Punctiemateriaal:
Uitgestreken op objectglaasjes, met potlood merken op de
matrand met de volgende gegevens:

  • Patientnaam
  • Geboortedatum
  • Herkomst materiaal

Preparaten na het uitstrijken goed aan de lucht drogen en
verzenden in de daarvoor bestemde plastic preparatenhoesjes.

LET OP: Bewaren bij kamertemperatuur, niet in de koelkast en niet
blootstellen aan formaline (-damp) of CytoRich Red (-damp).
Ook tijdens transport niet.

Bij specifieke vraagstellingen:

  • Metastase van onbekende/onduidelijk primaire tumor of PDL-1 bepaling
    kan er punctiemateriaal worden ingestuurd in CytoRich Red (CRR).

Hiervoor een extra punctie verrichten en deze geheel uitspuiten in
CytoRich Red (niet slechts de naald naspoelen). Zorg er hierbij voor
dat het punctiemateriaal op glaasjes niet in contact kan komen met
CytoRich Red (-damp). Ook tijdens transport niet.