Alle weefsels (uitgezonderd bijzondere onderzoeken) moeten direct na afname gefixeerd worden in ruim voldoende 4% gebufferde formaldehyde (= formaline). Het afgenomen weefsel moet volledig onder staan. Alle preparaten in formaline moeten op kamertemperatuur blijven.
Nooit in de koelkast of diepvries plaatsen!

 

Zeer grote preparaten zoals amputaties inleveren in een SZA-vat. Het preparaat hierbij bedekken met celstof gedrenkt in formaldehyde 4%.

Als preparaten met hechtingen gemarkeerd worden, moet de knoop in de lucht gelegd worden. Het losmaken van de knoop leidt anders tot weefsel beschadiging.

 

Vind hieronder de werkwijze voor uw aanvraag op alfabet

Abortus

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

Klinische informatie:

 • Zwangerschapsduur
 • β-HCG waarde

Adenoid

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

Klinische informatie:

 • Differentiaal diagnose/vraagstelling

Adnex

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

Klinische informatie:

 • Differentiaal diagnose/vraagstelling

 

Alopecia biopten

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

Klinische informatie:

 • In de order en op potje vermelden alopeciaprotocol of haarprotocol
 • Differentiaal diagnose/vraagstelling

Bij alopeciavraagstellingen worden 2 biopten beoordeeld: 

 • 1 voor transversale en
 • 1 voor verticale doorsneden.

Dit geldt met name voor de niet-cicatriciële alopecieën.
Voor cicatriciële varianten zijn de transversale doorsneden minder belangrijk,
en als niet-cicatricieel níet in de klinische DD staat, kan worden overwogen
om slechts 1 biopt in te sturen.

Werkwijze
• Dermatoloog neemt 2 biopten af, eentje voor normale verticale coupes (3-4 mm), en eentje voor transversale coupes, deze moet 4 mm zijn.
• Biopteren in de richting van de haren, dit is meestal schuin op de hoofdhuid.
• Diep biopteren, subcutis meenemen en waken voor verknijping.
• Beide biopten inleveren met 1 aanvraagformulier of onder 1 order(nummer).
• Biopten in formalinepotje doen (samen in 1 potje of 2 verschillende potjes).
• Bij klinische gegevens schrijven “ALOPECIA-PROTOCOL”.

Opmerkingen
Bij het alopeciaprotocol moet ten minste 1 van de biopten ≥ 4 mm zijn.
Als het biopt < 4 mm is en zijn er te weinig haren voor een betrouwbare telling
dan heeft het onderzoek in feite weinig zin. Indien er maar 1 biopt wordt aangeleverd, wordt deze niet volgens alopeciaprotocol bewerkt.

Anus

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

Klinische gegevens:

 • Differentiaal diagnose/vraagstelling

Appendix

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

Klinische informatie:

 • Aard en duur van de klachten
 • Peroperatieve bevindingen

Arteria temporalis

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

Klinische informatie:

 • Differentiaal diagnose/vraagstelling

NB: Is Immunofluorescentie onderzoek gewenst; insturen op RPMI en direct naar het laboratorium brengen.

Ascites

Het materiaal vers insturen in een steriele container, potje of buis (vermijd elk contact met formaldehyde!). Geadviseerde inzendhoeveelheid: 25 mm. Als minder beschikbaar is, dit in totaal insturen. Stuur het ascitesvocht op de dag van afname z.s.m. in. Is dit niet mogelijk kan het materiaal in de koelkast bewaard worden en de volgende dag ingestuurd worden.

Klinische informatie:

 • Relevante voorgeschiedenis, met name maligne tumoren
 • Asbestexpositie
 • Differentiaaldiagnose/vraagstelling

Baarmoederhals uitstrijk

Zie rubriek Cervix cytologie.

Beenmergdiagnostiek

Klinische informatie:

 • Relevante voorgeschiedenis met name eerdere tumoren
 • Klachten/verschijnselen
 • Differentiaal diagnose / vraagstelling
 • Relevante perifere bloedwaarden (Hb, Ht, Trombo’s, Leuco’s, MCV) 

Als één geheel insturen: 

 • Uitstrijkjes perifeer bloed: aan de lucht gedroogde uitstrijkjes of in EDTA-buis.
  Geen fixatief.
 • Beenmerguitstrijkjes: aan de lucht gedroogde uitstrijkjes of in EDTA-buis.
  Geen fixatief.
 • Botbiopten: inzenden op formaline.

Let op:
Uitstrijkjes bij kamertemperatuur, niet in de koelkast, niet blootstellen aan
4% gebufferde formaldehyde(-damp), ook tijdens transport niet.
Preparaten verzenden in de daarvoor bestemde plastic preparatenhoesjes en
tijdens het hele proces gescheiden houden van potjes met formaline.

Bijschildklier

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

Klinische informatie:

 • differentiaal diagnose/vraagstelling

NB: Is een vriescoupe gewenst zie hiervoor Rubriek Cito onderzoek.

Blaasbiopten/TUR

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

Klinische informatie:

 • Relevante voorgeschiedenis met name eerdere tumoren
 • Reeds gegeven therapie
 • Klachten/verschijnselen
 • Differentieel diagnose / vraagstelling

Blaasspoelvocht

Zo spoedig mogelijk, vers, in gesloten buis/pot insturen.

Indien het materiaal niet meteen kan worden afgeleverd;
gekoeld bewaren in de koelkast van 4°C.

Botbiopten/boring

Zie rubriek Beenmergdiagnostiek.

Bronchusspoeling/B.A.L.

Zo spoedig mogelijk, vers, in gesloten buis/pot insturen.

Indien het materiaal niet meteen kan worden afgeleverd;
gekoeld bewaren in de koelkast van 4°C.

Bronchio-Alveolaire Lavage (B.A.L.) gekoeld verzenden.

Buikvocht

Zie rubriek Ascites.

Cervix cytologie (cervix uteri en vagina)

Insturen in SurePath-potje.
Celmateriaal afkomstig van de cervix uteri en/of vagina worden
afgenomen met de cervexbrush. Plaats na borstelafname de
borstel met celmateriaal in de grote opening van het BD SurePath-potje.
Draai de borstel een kwartslag en maak gebruik van het plastic frame
in het potje om de borstelkop van de steel los te trekken.

(Belangrijk: de gehele borstelkop moet worden achtergelaten in het potje om
al het afgenomen materiaal ter beschikking te stellen voor analyse in het laboratorium).

Draai het dekseltje stevig op het potje. Het potje kan bij kamertemperatuur worden bewaard.

Cervixbiopt/LLetz

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

Klinische informatie:

 • Relevante voorgeschiedenis met name PAP klasse
 • Colposcopische impressie
 • Eerdere therapie
 • Wel of geen HPV bepaling.
 • Indien hormonaal Anticonceptie of IUD

Cito onderzoek

Bij de aanvraag moet duidelijk aangegeven worden dat het een CITO-aanvraag betreft; dit kan op het aanvraagformulier en ook bij elektronische orders. Ook vermelden onder welk telefoonnummer de aanvrager te bereiken is en wanneer de uitslag klaar moet zijn.

 

Colon DK BVO

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

(NB: Klinische aanvragers worden verzocht het speciale colonformulier DK BVO
via ordercommunicatie te gebruiken; hiermee zijn alle relevante gegevens meteen beschikbaar)

Colon-/rectumbiopt

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

Klinische informatie:

 • Klinische gegevens en differentiaal diagnose
 • Geneesmiddelengebruik
 • Radiologische en endoscopische bevindingen
 • Verdenking voor amyloidose dit vermelden op aanvraagformulier
  en een diep biopt tot de submucosa nemen.

 

Colonpoliep BVO/niet BVO

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

Voor alle colonpoliepen BVO en niet BVO geldt dat men maximaal 1 poliep per potje mag insturen.

Colonresectie/darm

Gebufferde formaldehyde 4%.

Klinische informatie:

 • Type resectie
 • Verhoogde kans op HNPCC?
 • Perforatie aanwezig?
 • Klinische obstructie/ileus?
 • Klinische metastase?
 • (neoadjuvante) Therapie?
 • Kort/lang voorbestraald?

Indien de darm/colon niet op de dag van verwijdering wordt ingestuurd,
dan moet de darm langs de vetrand worden opengeknipt. Het darmslijmvlies
schoonspoelen en in voldoende gebufferde formaldehyde 4% insturen. 

Conjunctiva

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

Creutzfeldt-Jacob

Prionen besmet patientmateriaal

Materiaal met vraagstelling of verdenking van Creutzfeldt-Jacob of andere
prionziekten moet als volgt opgestuurd worden:

 • Aanvraag van het onderzoek zoals hierboven is beschreven.
 • Vermelden op aanvraagformulier of bij “besmet” in HIX dat materiaal mogelijk
  besmet is met Creutzfeldt-Jacob of prionen.
 • Potjes met schroefdeksel goed aandraaien i.v.m. kans op lekkage.
 • Potjes omwikkelen met absorberend materiaal en in een vloeistofdichte SafetyBag doen.
 • Op de Safetybag een extra sticker met waarschuwing voor (mogelijke) Prionbesmetting.
  Graag zien wij deze met dikke, eventueel felgekleurde, belettering.
 • Het aanvraagformulier in een aparte enveloppe meesturen.
 • Telefonisch contact (010-4616661) opnemen met Pathan B.V. om aan te geven dat het
  om Prion-besmet materiaal gaat. Dit graag voor de verzending doen.

Dit materiaal wordt door Pathan voor onderzoek en diagnostiek doorgestuurd naar het UMC Utrecht, afdeling pathologie, Prionlab.

Cristabiopt

Zie Beenmergdiagnostiek.

Cyste

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

Cystevocht

Zo spoedig mogelijk, vers, in gesloten buis/pot insturen.

Indien het materiaal niet meteen kan worden afgeleverd;
gekoeld bewaren in de koelkast van 4°C.

Cytologische punctie/uitstrijken algemeen

Punctiemateriaal, uitgestreken op objectglaasjes, met potlood merken op de
matrand met de volgende gegevens:

 • Patientnaam
 • Geboortedatum
 • Herkomst materiaal

Preparaten na het uitstrijken goed aan de lucht drogen en verzenden in de
daarvoor bestemde plastic preparatenhoesjes.

LET OP: Bewaren bij kamertemperatuur, niet in de koelkast, niet blootstellen
aan formaline (-damp) of CytoRich Red (-damp). Ook tijdens transport niet.

Bij specifieke vraagstellingen: 

 • Metastase van onbekende/onduidelijk primaire tumor of PDL-1 bepaling.
  Kan er punctiemateriaal worden ingestuurd in CytoRich Red (CRR).

Hiervoor een extra punctie verrichten en deze geheel uitspuiten in CytoRich Red
(niet slechts de naald naspoelen). Zorg er hierbij voor dat het punctiemateriaal op
glaasjes niet in contact kan komen met CytoRich Red (-damp). Ook tijdens transport niet.

Voor assistentie cytologie bij EUS-long en EUS-MDL,
zie onder categorie Specialisten -> Assistentie en bijzondere onderzoeken.

 

 

Darm

Zie rubriek Colonresectie/darm.

Dunne darm/duodenumbiopt

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

Klinische informatie:

 • Klinische gegevens en differentiaal diagnose
 • Bevindingen bij endoscopie

Elektronenmicroscopie (EM), door pathan uitbesteed

 • Vooraf overleggen met een patholoog
 • Monsters vers, in goed ontdooid RPMI-medium (4°C) insturen.
 • Buiten de openingstijden van het laboratorium in de koelkast bewaren.
 • Transport in aangeleverde tempexbox met koelelement.
 • Bij Pathan wordt het monster overgezet in EM-fixatief voor
  verzending naar het EM-laboratorium EMC Rotterdam.
  (geaccrediteerd onder registratienummer M 011).

Endo-echopunctie (EUS/EBUS)

Zie rubriek Cytologie punctie/uitstrijken algemeen.

Endocervix/endometrium

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

Klinische informatie:

 • Klinische vraag
 • Informatie over de evt. cyclus
 • Dagen sinds 1e dag van de laatste menstruatie
 • Hormoongebruik (anticonceptie en/of therapie)
 • Afname methode (biopt, pipelle of curettage)
 • Endometriumbreedte indien bekend

Endoresectiemateriaal (TURP)

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

EUS/EBUS

Zie rubriek Cytologische punctie/uitstrijken algemeen.

Farynx/larynx

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

Klinische informatie:

 • Relevante voorgeschiedenis
 • Alcohol- en medicijngebruik
 • Exacte lokalisatie voorste/middelste/achterste deel
 • Uni of bilateraal
 • Klinische differentiaal diagnose

Foetus

Foetus jonger dan 24 weken: niet fixeren, zo spoedig mogelijk insturen. Indien de foetus niet direct naar het laboratorium gebracht kan worden dan gekoeld bewaren. Foetus vanaf 24 weken: rechtstreeks insturen naar het mortuarium met een volledig ingevulde kinderobductie-aanvraag formulier (zie hiervoor categorie Specialisten -> aanvraagformulieren).

 

Galblaas

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

 

Gewricht

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

Gewrichtsvocht

Zo spoedig mogelijk, vers, in gesloten buis/pot insturen.
Indien het materiaal niet meteen kan worden afgeleverd;
gekoeld bewaren in de koelkast van 4°C.

Klinische informatie:

 • Klinische gegevens/vraagstelling

Halsklierdissectie

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

Heupkop

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

Klinische informatie:

 • Differentiaal diagnose/vraagstelling

 

 

Hoofd/hals punctie

Zo spoedig mogelijk, vers, in gesloten buis/pot insturen.
Indien het materiaal niet meteen kan worden afgeleverd;
gekoeld bewaren in de koelkast van 4°C
(behalve uitstrijkmateriaal op objectglaasjes!!).

Punctiemateriaal:
Uitgestreken op objectglaasjes, met potlood merken op de
matrand met de volgende gegevens:

 • Patientnaam
 • Geboortedatum
 • Herkomst materiaal

Preparaten na het uitstrijken goed aan de lucht drogen en
verzenden in de daarvoor bestemde plastic preparatenhoesjes.

LET OP: Bewaren bij kamertemperatuur, niet in de koelkast en niet
blootstellen aan formaline (-damp) of CytoRich Red (-damp).
Ook tijdens transport niet.

Bij specifieke vraagstellingen:

 • Metastase van onbekende/onduidelijk primaire tumor of PDL-1 bepaling
  kan er punctiemateriaal worden ingestuurd in CytoRich Red (CRR).

Hiervoor een extra punctie verrichten en deze geheel uitspuiten in
CytoRich Red (niet slechts de naald naspoelen). Zorg er hierbij voor
dat het punctiemateriaal op glaasjes niet in contact kan komen met
CytoRich Red (-damp). Ook tijdens transport niet.

HPV onderzoek

Onderzoek op oncogene HPV-types wordt gedaan op het restmateriaal van
het SurePath-materiaal. De aanvraag hiervoor kan gedaan worden d.m.v.
het aankruisen van de specifieke vraagstelling HPV op het aanvraagformulier.

HPV onderzoek ingezonden in Thin Prep medium wordt door ons uitbesteed
aan afdeling pathologie GHZ, geaccrediteerd onder registratienummer M 236.

Huidbiopt/huidexcisie/huid neoplasie

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

 Klinische informatie:

 • Voorgeschiedenis
 • Vraagstelling
 • Medicijngebruik
 • Duur van de afwijking
 • Grootte van de afwijking
 • Lokalisatie en zijdigheid
 • Klinische differentiaal diagnose

Huidbiopt vraagstelling Alopecia: zie rubriek Alopecia biopten.

Huidbiopten voor IF: zie rubriek Immunohistochemisch onderzoek.

Huidspierfasciebiopt HSF

Vooraf overleggen met een patholoog.
Bij spieraandoening of neurologische vraagstelling inleveren op RPMI.
In alle overige gevallen inleveren in gebufferde formaldehyde 4%.

 • Plan het tijdstip van de punctie en transport, zodat het biopt voor IF
  altijd minimaal met de laatste bode van de dag naar Pathan meegaat voor verwerking.
  Tot aan het moment van verzenden gekoeld bewaren (4°C).
  Transport in aangeleverde tempexbox met koelelement.
 • Op het aanvraagformulier/ordercommunicatie duidelijk vermelden dat het een
  aanvraag voor IF onderzoek betreft.

Klinische informatie:

 • Differentiaal diagnose/vraagstelling

Immuunhistochemisch onderzoek (IF)

Nierbiopt voor IF

 • Indien mogelijk twee biopten van ongeveer 1,5 cm in vers,
  goed ontdooid RPMI-medium (4°C).
 • Plan het tijdstip van de punctie en transport, zodat het biopt voor IF
  altijd minimaal met de laatste bode van de dag naar Pathan meegaat
  voor verwerking. Tot aan het moment van verzenden gekoeld bewaren (4°C).
  Transport in aangeleverde tempexbox met koelelement.
 • Op het aanvraagformulier/ordercommunicatie duidelijk vermelden
  dat het een aanvraag voor IF-onderzoek betreft.
 • Tevens dient er een ingevuld aanvraagformulier Nieronderzoek meegezonden te worden. Deze kunt u vinden onder de categorie Specialisten -> aanvraagformulieren.

Huidbiopten voor IF

 • Twee aparte biopten, waarvan één in 4% gebufferde formaldehyde en
  de andere in vers, goed ontdooid RPMI-medium (4°C).
 • Plan het tijdstip van de punctie en transport, zodat het biopt voor IF
  altijd minimaal met de laatste bode van de dag naar Pathan meegaat
  voor verwerking. Tot aan het moment van verzenden gekoeld bewaren (4°C).
  Transport in aangeleverde tempexbox met koelelement.
 • Op het aanvraagformulier/ordercommunicatie duidelijk vermelden
  dat het een aanvraag voor IF-onderzoek betreft.

Kaak/kaakholte slijmvlies

Zie rubriek mond.

Larynxbiopt

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

Klinische informatie:

 • Relevante voorgeschiedenis
 • Alcohol- en medicijngebruik
 • Exacte lokalisatie voorste/middelste/achterste deel
 • Uni- of bilateraal
 • Klinische differentiaal diagnose/vraagstelling

Lever cytologie

Zie rubriek cytologische punctie/uitstrijken algemeen.

Leverbiopt/lever neoplasie

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

Klinische informatie:

 • Relevante voorgeschiedenis
 • Alcohol- en medicijngebruik
 • Leverfunctiewaarden (ASAT/ALAT, bili etc.)
 • Resultaten immunologie (ANCA, AMA etc.)
 • Virusstatus (m.n. Hepatitis virus)
 • Resultaten radiodiagnostiek
 • Klinische differentiaal diagnose/vraagstelling

Voor aanvullende informatie kunt u ook gebruik maken van het aanvraagformulier Lever onderzoek.
Zie hiervoor categorie Specialisten -> aanvraagformulieren.

Liquor

Zo spoedig mogelijk, vers, in gesloten buis/pot insturen.
Indien het materiaal niet meteen kan worden afgeleverd;
gekoeld bewaren in de koelkast van 4°C.

Long cytologie

Long/bronchus brush en Long/bronchus spoeling:
Zie rubriek cytologische punctie/uitstrijken algemeen.

B.A.L. (Bronchio-Alveolaire Lavage): zie rubriek bronchusspoeling/B.A.L.

Voor assistentie cytologie bij EUS- en EBUS long, ga naar categorie Specialisten -> Assistentie en bijzondere onderzoeken

Long/longbiopt

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

Klinische informatie:

 • Voorgeschiedenis, met name eerdere maligniteiten
  van hoofd/hals gebied en urineblaas.
 • Tabaksgebruik
 • Radiodiagnostische (differentiaal) diagnose.
 • Differentiaal diagnose/vraagstelling

Lymfklierbiopt/naaldbiopt/resectie

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

Naaldbiopt: Lymfkliernaaldbiopten direct in formaline.

Biopt/Resectie:  (Bij verdenking lymforeticulaire maligniteit)

!Attentie: verschillende wijze van inzenden regio Rotterdam en Zeeland!

Franciscus Gasthuis & Vlietland, IJsselland Ziekenhuis:

 • Alle lymfklieren halveren.
 • Lymfklieren kleiner dan 1 cm: beide helften in 4% gebufferde formaldehyde.
 • Lymfklieren groter dan 1 cm, ½ tot ¾ in 4% gebufferde formaldehyde.
  De rest in (ontdooide) RPMI en transport in aangeleverde tempexbox met koelelement.
  Uit het oogpunt van beperkte houdbaarheid van de RPMI moet dit patiëntmateriaal
  zo spoedig mogelijk na afname naar ons laboratorium worden getransporteerd.
  Attentie!! Lymfkliernaaldbiopten direct in formaline.

Klinische informatie:

 • Relevante voorgeschiedenis
 • Voorgeschiedenis, met name eerdere maligniteiten van hoofd/halsgebied en urineblaas
 • Klinische gegevens
 • Radiodiagnostische (differentiaal) diagnose
 • Differentiaal diagnose/vraagstelling

Zorgsaam en Admiraal de Ruyter Ziekenhuis:

 • Alle lymfklieren halveren.
 • Beide helften in 4% gebufferde formaldehyde.
 • Vanwege de afstand en uit het oogpunt van beperkte houdbaarheid van de RPMI
  moet dit patiëntmateriaal direct in formaline en niet in RPMI.

  Attentie!! Lymfkliernaaldbiopten direct in formaline.

Klinische informatie:

 • Relevante voorgeschiedenis
 • Voorgeschiedenis, met name eerdere maligniteiten van hoofd/halsgebied en urineblaas
 • Klinische gegevens
 • Radiodiagnostische (differentiaal) diagnose
 • Differentiaal diagnose/vraagstelling

Lymfklierpunctie/uitstrijkjes

Zie rubriek cytologische punctie/uitstrijken algemeen.

Maag/maagbiopt

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

Klinische informatie:

 • Klinische gegevens en differentiaal diagnose
 • Endoscopische bevindingen
 • Medicatie (analgetica, protonpompremmers etc.)
 • Immuunsuppressie

 

Mamma

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%

Klinische informatie:

 • Via bevolkingsonderzoek
 • Eerdere therapie
 • Lokalisatie (zijdigheid kwadrant)
 • Eerdere incomplete excisie
 • Kenmerken T4 carcinoom
 • Aanwijzingen M. Paget
 • Lokale doorgroei
 • Sentinel node procedure
 • Klinisch metastasen

NB: Aanvragers worden verzocht het speciale mammaformulier via ordercommunicatie te gebruiken, daarmee zijn alle relevante gegevens meteen beschikbaar.

ZZV Oncologische mammaresecties:
Maandag tot donderdag: Het materiaal z.s.m. (na uitstralen) afleveren aan de BO (Backoffice) van het KCL (0115-688015).

Vrijdag: om een goede fixatie te krijgen van weefsel behandeld volgens de SN procedure, is het van belang dat preparaten > 5 cm met formaldehyde ingespoten worden. Het inspuiten vindt (volgens afspraak met BO medewerker) plaats op de OK-afdeling.
De aanvraag voor inspuiten: z.s.m. doorgeven aan medewerker BO ((0115-688015): de datum en verwachte tijdstip voor inspuiten preparaat.

Zie verder ook andere bodetijden hier.
Zie verder voor radio-actief materiaal hier.

 

 

 

Mammabiopten/naaldbiopten

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.
Na afname z.s.m. insturen naar Pathan

ZorgSaam
Materiaal afgenomen op de Mammapoli zo snel mogelijk na afname
afleveren bij de Backoffice, probeer het materiaal nog dezelfde dag
met het externe transport van 14.00 uur richting Pathan te sturen.
Dan is het materiaal nog dezelfde dag bij Pathan voor verwerking.

ADRZ
Materiaal afgenomen op de Mammapoli zo snel mogelijk na afname
afleveren bij de Frontoffice in ADRZ, probeer het materiaal nog
dezelfde dag  met het extern transport van 15.00 uur richting Pathan
te sturen. Dan is het materiaal nog dezelfde dag bij Pathan voor verwerking.

Informatie bodetijden zie categorie Specialisten -> Inzendinstructies.

Mediastinale lymfklier/biopt

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

Middenoor (Auris media)

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

Milt

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

Moleculair onderzoek

Bij het inzenden van patiëntmateriaal is het niet altijd vooraf duidelijk dat
moleculair onderzoek verricht moet worden.
We onderscheiden complex en eenvoudig moleculair onderzoek.

De complexe moleculaire onderzoeken en de eenvoudige verrichtingen die
gekoppeld zijn aan de complexe onderzoeken worden door ons uitbesteed
aan het Erasmus Medisch Centrum, Leids Universitair Medisch Centrum
en het Maasstad Ziekenhuis.

Andere eenvoudige moleculaire verrichtingen doen we zelf.

Heeft u aanvullende moleculaire testen nodig dan kunnen deze via ordercommunicatie
of via info@pathan.nl worden aangevraagd.

Mond/slijmvliesbiopt

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

Klinische informatie:

 • Klinische informatie en differentiaal diagnose
 • Alcohol en/of tabaksgebruik
 • Toestand gebit, m.n. bij leukoplakie evt. relatie met carieus element
 • immuunsuppressie

Mucosectomie darm

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

Klinische informatie:

 • Type ingreep (bijvoorbeeld TEM, EMR, et cetera)
 • Lokalisatie van tumor (darmsegment/afstand vanaf anus)
 • Oriëntatie en betekenis van (hecht)markering(en), indien aanwezig
 • Intactheid van preparaat; relevante fragmentatie, scheur, et cetera
 • Neoadjuvante therapie en type
 • Erfelijk kankersyndroom of polyposis, indien bekend of vermoeden op
 • Inflammatoire darmziekte, indien bekend

Nagel

Droog in een steriel potje insturen.

Klinische informatie:

 • differentiaal diagnose/vraagstelling

Neusbijholte/neusslijmvliesbiopt/neuspoliep

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

Neusuitstrijk

Zie rubriek cytologische punctie/uitstrijken algemeen.

Nierbiopt (bij nierfunctiestoornissen)

 • Indien mogelijk 2 biopten, vers, van ongeveer 1,5 cm.
  Verzenden in goed ontdooid RPMI-medium (4°C).
 • Plan het tijdstip van de punctie en transport, zodat het biopt
  voor IF altijd minimaal met de laatste bode van de dag naar
  Pathan meegaat voor verwerking.
 • Tot aan het moment van verzenden gekoeld bewaren (4°C).
 • Transport in aangeleverde tempexbox met koelelement.
 • Op het aanvraagformulier/ordercommunicatie duidelijk
  vermelden dat het een aanvraag voor IF onderzoek betreft.

Klinische informatie:

 • Voorgeschiedenis (diabetes, SLE, hypertensie etc.)
 • Klinische chemie (nierfunctie, eiwitspectrum etc.)
 • Urinesediment en kwantitatieve urine-analyse
 • Immunologisch onderzoek (ANCA, ANA, etc.)
 • Geneesmiddelengebruik
 • Klinische differentiaaldiagnose

Voor evt. aanvullingen het aanvraagformulier nieronderzoek (categorie specialisten -> aanvraagformulieren) mee- of nazenden.

Nierbiopt (bij tumorvraagstelling)

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

Klinische informatie:

 • Klinische differentiaaldiagnose/vraagstelling

 

Oesofagusbiopt

Zie rubriek slokdarmbiopt.

Ovarium

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

Klinische informatie:

 • Klinische gegevens en differentiaal diagnose
 • (secundaire)Debulking
 • Status evt. lymfeklieren
 • CA-125
 • Uni/bilateraal indien een ovarium wordt ingestuurd
 • Aan- afwezigheid peritoneale afwijkingen indien deze niet zijn gebiopteerd
 • Indien bekend BRCA-1 status/verdenking op erfelijke kanker

Ovariumvocht

Zo spoedig mogelijk, vers, in gesloten buis/pot insturen.
Indien het materiaal niet meteen kan worden afgeleverd;
gekoeld bewaren in de koelkast van 4°C.

Pancreas cytologie

Zie rubriek cytologische punctie/uitstrijken algemeen.

Pancreas/pancreasbiopt

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

Klinische informatie:

 • Klinische gegevens en differentiaal diagnose

Parotispunctie

Zie rubriek speekselklier.

Penis/penis neoplasie

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

Pericard

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%

Pericardvocht

Zo spoedig mogelijk, vers, in gesloten buis/pot insturen.
Indien het materiaal niet meteen kan worden afgeleverd;
gekoeld bewaren in de koelkast van 4°C.

Peritoneum

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

Klinische informatie:

 • Differentiaal diagnose/vraagstelling

Placenta

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

pleura/pleurabiopt

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

Klinische informatie:

 • voorgeschiedenis, m.n. eerdere maligniteiten en/of asbest expositie
 • radiodiagnostische (differentiaal) diagnose/vraagstelling

Pleuravocht

Zo spoedig mogelijk, vers, in gesloten buis/pot insturen.
Indien het materiaal niet meteen kan worden afgeleverd;
gekoeld bewaren in de koelkast van 4°C.

Prionen onderzoek

Materiaal met vraagstelling of verdenking van Creutzfeldt-Jacob of andere prionziekten moet als volgt opgestuurd worden:

 • Aanvraag van het onderzoek zoals hierboven is beschreven.
 • Vermelden op aanvraagformulier of bij “besmet” in HIX dat materiaal mogelijk besmet is met Creutzfeldt-Jacob of prionen.
 • Potjes met schroefdeksel goed aandraaien i.v.m. kans op lekkage.
 • Potjes omwikkelen met absorberend materiaal en in een vloeistofdichte SafetyBag doen.
 • Op de Safetybag een extra sticker met waarschuwing voor (mogelijke) Prion besmetting. Graag zien wij deze met dikke, eventueel felgekleurde, belettering.
 • Het aanvraagformulier in een aparte enveloppe meesturen.
 • Telefonisch contact (010-4616661) opnemen met Pathan B.V. om aan te geven dat het om Prion-besmet materiaal gaat. Dit graag voor de verzending doen.

 

Dit materiaal wordt door Pathan voor onderzoek en diagnostiek doorgestuurd naar het UMC Utrecht, afdeling pathologie, Prionlab (geaccrediteerd onder registratienummer M 140).

 

Prostaatbiopten/TUR

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

Klinische informatie:

 • Klinische impressie bij toucher
 • PSA, PCA3
 • Echografie bevindingen
 • Bij reeds bewezen carcinoom de evt. gegeven therapie

Punctie, cytologische orgaanpunctie

Zie rubriek cytologische punctie/uitstrijken algemeen.

Radioactief materiaal

Om te voldoen aan de wetgeving moet het vervoer van patiëntmateriaal voldoen
aan de ADR-richtlijnen.

In geval van radioactief patiëntmateriaal is regeling UN2910 radioactieve stoffen,
vrijgesteld collo – beperkte hoeveelheid stof,7, VLG/ADR van toepassing.
De wijze van inzenden radioactief materiaal is per inzender beschreven in lokale protocollen.
Bij vragen of onduidelijkheden hierover kunt u contact met ons opnemen.

Rectum/rectumbiopt

Zie rubriek colon/colonbiopsie.

schildklier

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

Schildklier cytologie

Zie rubriek cytologische punctie/uitstrijken algemeen.

Schildwachtklier (Sentinal Node)

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

Slokdarmbiopt

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

Klinische informatie:

 • Klinische gegevens en differentiaal diagnose
 • Geneesmiddelengebruik
 • Risicofactoren
 • Endoscopische impressie

Speekselklier

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

Klinische informatie:

 • Differentiaal diagnose/vraagstelling

Speekselklierpunctie

Zie rubriek cytologische punctie/uitstrijken algemeen.

Sputum

Zo spoedig mogelijk, vers, in gesloten buis/pot insturen.
Indien het materiaal niet meteen kan worden afgeleverd;
gekoeld bewaren in de koelkast van 4°C.

 

Sternumpunctaat

Zie rubriek beenmergdiagnostiek.

Synoviaalvocht

Zo spoedig mogelijk, vers, in gesloten buis/pot insturen.
Indien het materiaal niet meteen kan worden afgeleverd;
gekoeld bewaren in de koelkast van 4°C.

Synoviumbiopt

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

Klinische gegevens:

 • Klinische voorgeschiedenis/gegevens
 • Laboratorium onderzoek (BSE, reuma-serologie)
 • Wel/geen trauma
 • Radiodiagnostiek bevindingen
 • Arthroscopische bevindingen.
 • Eerdere therapie (injecties)

Tepelbiopt

Insturen in gebufferde formaldehyde 4% 

Klinische informatie:

 • Differentiaal diagnose/vraagstelling

Tepelvocht

Zo spoedig mogelijk, vers, in gesloten buis/pot insturen.
Indien het materiaal niet meteen kan worden afgeleverd;
gekoeld bewaren in de koelkast van 4°C.

Testis/testisbiopt

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

Klinische informatie:

 • Klinische differentiaal diagnose/vraagstelling
 • Echografische bevindingen

TME-resectie

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

Klinische gegevens:

 • Type resectie
 • Verhoogde kans op HNPCC?
 • Perforatie aanwezig?
 • Klinische obstructie/ileus?
 • Klinische metastasen?
 • (neoadjuvante) therapie?
 • Kort/lang voorbestraald?

NB:
Aanvragers worden verzocht het speciale colonformulier
via ordercommunicatie te gebruiken, daarmee zijn alle
relevante gegevens meteen beschikbaar.

 

Tongbiopt

Zie rubriek mond/slijmvliesbiopt.

Tonsil

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

Tuba

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

Klinische informatie:

 • Differentiaal diagnose/vraagstelling

Urine cytologie

Zo spoedig mogelijk, vers, in gesloten buis/pot insturen.
Indien het materiaal niet meteen kan worden afgeleverd;
gekoeld bewaren in de koelkast van 4°C. 

Klinische informatie:

 • Klinische diagnose/vraagstelling
 • Klachten en verschijnselen
 • Eerdere therapie

Uterus

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

Klinische informatie:

 • Klinische differentiaaldiagnose/vraagstelling

 

Vagina uitstrijk

Zie rubriek cervix cytologie.

Vriescoupe (VC)

De aanvraag moet voorzien zijn van duidelijke en volledige patiënt- en klinische gegevens, piepernummer of toestelnummer van de aanvragend arts en van de melding “VRIESCOUPE”!

Voor vriescoupes die buiten de planning worden aangevraagd, wordt contact opgenomen met één van de pathologen
010-4616661. Bij onverwachte of niet aangekondigde vriescoupes kan niet gegarandeerd worden dat deze ter plaatse gedaan kunnen worden of dat we deze binnen de afgesproken tijd kunnen uitvoeren.

Een vriescoupe buiten de openingstijd van het laboratorium kan worden aangevraagd via de telefooncentrale van het Franciscus Gasthuis: 010-4616161. Er is een patholoog bereikbaar voor overleg.

 • IJsselland Ziekenhuis:
  • Zodra het programma van de operatiekamers bekend is de te verwachten vriescoupes doorgeven aan het Medisch Service Center (MSC) van Pathan via info@pathan.nl
  –          Titel mail: vriescoupe IJsselland Ziekenhuis
  –          Inhoud mail: datum vriescoupe, naam aanvrager/operateur, patiëntgegevens, aard materiaal, verwachte tijdstip vriescoupe.
  • 30 minuten vóórdat de vriescoupe verwacht wordt: contact opnemen met Medisch Service Center (MSC) van Pathan:  010-4616661.
  • Wijzigingen op het laatste moment (dag van te voren of dag zelf), m.b.t. de vriescoupe(planning), z.s.m. telefonisch aan het MSC doorgeven via 010-461661 en per mail bevestigen.
 • Franciscus locatie Gasthuis:
  • Bij vriescoupe-onderzoek wordt contact opgenomen met MSC (Medisch Service Center) van Pathan: toestel 16661.
  • Het patiëntmateriaal moet direct naar Pathan (12e etage) gebracht worden.
 • ZorgSaam:
  Vriescoupes vanuit ZorgSaam worden uitgevoerd in het ADRZ te Goes.
  • Zodra het programma van de operatiekamers bekend is de te verwachten vriescoupes doorgeven aan het Medisch Service Center (MSC) van Pathan via info@pathan.nl.
  –          Titel mail: vriescoupe ZZV
  –           Inhoud mail: datum vriescoupe, naam aanvrager/operateur, patiëntgegevens, aard materiaal, verwachte tijdstip vriescoupe.
  • Wijzigingen op het laatste moment (dag van te voren of dag zelf), m.b.t. de vriescoupe(planning), z.s.m. telefonisch aan het MSC doorgeven via 010-461661 en per mail bevestigen.
 • ADRZ:
  • Zodra het programma van de operatiekamers bekend is de te verwachten vriescoupes doorgeven aan het Medisch Service Center (MSC) van Pathan via info@pathan.nl en aan de meldkamer van het CMO via het interne nummer van het mortuarium.
  –          Titel mail: vriescoupe ADRZ
  –          Inhoud mail: datum vriescoupe, naam aanvrager/operateur, patiëntgegevens, aard materiaal, verwachte tijdstip vriescoupe.
  • Wijzigingen op het laatste moment (dag van te voren of dag zelf), m.b.t. de vriescoupe(planning), z.s.m. telefonisch aan het MSC doorgeven via 010-461661 en per mail bevestigen.
  Opmerking ADRZ: Bij de dagelijkse validatie tussen dagcoördinator en bedrijfsbureau wordt de volgorde voor de volgende dag vastgesteld. Wanneer er vriescoupes gepland staan, belt de dagcoördinator na de validatie naar het MSC van Pathan: 010-4616661. Telefoonnummer dagcoördinator: 0113-234127.
 • GHZ:
  • Zodra het programma van de operatiekamers bekend is de te verwachten vriescoupes doorgeven aan het Medisch Service Center (MSC) van Pathan via info@pathan.nl.
  –           Titel mail: vriescoupe GHZ
  –           Inhoud mail: datum vriescoupe, naam aanvrager/operateur, patiëntgegevens, aard materiaal, verwachte tijdstip vriescoupe.
  • 30 minuten vóórdat de vriescoupe verwacht wordt: contact opnemen met Medisch Service Center (MSC) van Pathan:  010-4616661.
  • Wijzigingen op het laatste moment (dag van te voren of dag zelf), m.b.t. de vriescoupe(planning), z.s.m. telefonisch aan het MSC doorgeven via 010-461661 en per mail bevestigen.

Vulvabiopt

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

Klinische informatie:

 • Voorgeschiedenis
 • Uitbreiding van de afwijking
 • Eerdere therapie
 • Klinische differentiaaldiagnose/vraagstelling

 

Weke delen/weke delen biopt

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

Klinische informatie:

 • Relevante voorgeschiedenis (trauma, groeisnelheid)
 • Resultaten beeldvormende technieken
 • Differentiaaldiagnose/vraagstelling
 • Exacte anatomische positie en m.n. relatie tot de fascie
 • Afmetingen

Zenuw

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.