Patiëntmateriaal voor pathologieonderzoek wordt door de inzender afgenomen. Belangrijk voor het onderzoek is dat materiaal op de juiste manier ingezonden wordt. Gebeurt dit niet, dan kan het nadelige gevolgen hebben voor de kwaliteit van het ingezonden materiaal en een diagnose moeilijker of onmogelijk maken.

Daarnaast moet ook het administratieve deel van de aanvraag aan voorwaarden worden voldoen.

Het ingezonden onderzoek kan vertraging oplopen als we niet over de juiste en voldoende patiënt- en klinische gegevens beschikken.

Patiëntmateriaal moet altijd vergezeld gaan van een aanvraagformulier of een door ons te scannen barcode (ordercommunicatie) op het potje met patiëntmateriaal.

Patiëntmateriaal moet, indien mogelijk, op de dag van afname nog worden afgeleverd bij Pathan op de afdeling “Ontvangst Patiëntmateriaal” op de 12e etage van het Franciscus Gasthuis. Deze afdeling is geopend tot 17.30 uur.
Dit is niet in alle gevallen mogelijk, maar zorg in ieder geval dat het materiaal met de eerstvolgende bodedienst richting Pathan meegaat.

Niet of onjuist geïdentificeerd patiëntmateriaal kan leiden tot vertraging. Indien het niet mogelijk is het materiaal in behandeling te nemen, zal dit worden geretourneerd of (indien de aanvrager onbekend is) na 4 weken vernietigd worden.

Bodetijden en afgiftepunten en Benodigdheden inzendmateriaal

 

  • Aanvragen onderzoek met aanvraagformulier

   Op het aanvraagformulier moet een goed leesbare barcode (met patiëntnummer) in de afslag met patiëntgegevens staan zodat wij de gegevens van de patiënt (zoals hieronder vermeld) elektronisch binnen kunnen halen. Dit voorkomt tevens dat we de verkeerde patiëntgegevens binnen halen.

   Vermeld op dit aanvraagformulier duidelijk:

   • Gegevens van de patiënt zoals:
     1. N.a.w.-gegevens
     2. Geboortedatum
     3. Geslacht
     4. BSN
     5. Verzekering (inclusief polisnummer)
     6. Aanvragend arts
   • Tijdstip en datum afname van het materiaal.
   • Klinische gegevens; zoals aard materiaal, zijdigheid/lokalisatie.
   • Vraagstelling/differentiaaldiagnose en eventuele verdere bijzonderheden.
   • Het aantal ingezonden monsters met op de potjes corresponderende nummering.

    

   Voor de containers/buisjes en glaasjes waar het materiaal in of op wordt vervoerd, geldt het volgende:

   • Op alle potjes of buizen moet een sticker met de persoonlijke gegevens van de patiënt worden aangebracht (o.a. naam, geboortedatum, patiëntnummer, geslacht).
   • Ook een eventuele nummering (I, II, III, e.d.) duidelijk op de potjes en buizen aangeven, echter niet op de deksel zetten.
   • Op alle glaasjes bij cytologie-uitstrijken met potlood patiëntnaam en geboortedatum vermelden. Bij ordercommunicatie ook een sticker met ordernummer en een goed leesbare barcode.
   • Bij inzendingen cytologiemateriaal de preparaten c.q. preparatendoosje d.m.v. een plastic zakje gescheiden houden van Cytorich Red potje en/of formalinepotje. Formaline damp kan nadelige gevolgen hebben voor de uitstrijk en kan gevolgen hebben voor de diagnostiek.
    Patiëntmateriaal moet op de dag van afname nog worden afgeleverd bij Pathan op de afdeling “Ontvangst Patiëntmateriaal” op de 12e etage van het Franciscus Gasthuis (deze afdeling is geopend tot 17.30 uur). Dit is niet in alle gevallen mogelijk, maar zorg in ieder geval dat het materiaal met de eerstvolgende bodedienst richting Pathan meegaat. Voor alle patiënt materialen geldt dat wanneer er meerdere afnames gedaan worden of verschillende afname methoden toegepast worden in 1 afname, deze in gescheiden potjes aangeleverd dienen te worden.
   • Sluit alle potjes en buizen goed af, in ongefixeerd patiëntmateriaal kunnen pathogene agens vitaal zijn. Daarnaast is lekken van formaline uit potten niet acceptabel.


   Voor alle patiëntmaterialen geldt dat wanneer er meerdere afnames gedaan worden of verschillende afname methoden toegepast worden in 1 afname, deze in gescheiden potjes aangeleverd dienen te worden.

   Het aanvraagformulier wordt samen met het afgenomen patiëntmateriaal naar Pathan gestuurd. Gebruik hiervoor een kangoeroe/buidelzakje (potje/buis in het gesealde gedeelte, aanvraagformulier in de “buidel”) welke beschikbaar zijn in het Centraal magazijn van de aangesloten ziekenhuizen, of zie hiervoor de Bodetijden en afgiftepunten en Benodigdheden inzendmateriaal

  • Aanvragen onderzoek met ordercommunicatie

   Voor de containers/buisjes en glaasjes waar het materiaal in of op wordt vervoerd, geldt het volgende:

   • Op alle potjes of buizen moet een sticker met de persoonlijke gegevens (o.a. naam, geb. datum, patiëntnummer) en de barcode met het ordernummer van de patiënt worden aangebracht.
   • Ook een eventuele nummering (I, II, III, e.d.) duidelijk op de potjes en buizen aangeven, echter niet op de deksel zetten.
   • Op alle glaasjes met cytologische uitstrijken met potlood patiëntnaam en geboortedatum vermelden. Ook een sticker met ordernummer en een goed leesbare barcode aanbrengen.
   • Bij inzendingen cytologiemateriaal de preparaten c.q. preparatendoosje d.m.v. een plastic zakje gescheiden houden van Cytorich Red potje en/of formalinepotje. Formaline damp heeft nadelige gevolgen hebben voor de uitstrijk. Dit kan gevolgen hebben voor de diagnostiek.
    Patiëntmateriaal moet op de dag van afname nog worden afgeleverd bij Pathan op de afdeling “Ontvangst Patiëntmateriaal” op de 12e etage van het Franciscus Gasthuis (deze afdeling is geopend tot 17.30 uur). Dit is niet in alle gevallen mogelijk, maar zorg in ieder geval dat het materiaal met de eerstvolgende bodedienst richting Pathan meegaat. Voor alle patiënt materialen geldt dat wanneer er meerdere afnames gedaan worden of verschillende afname methoden toegepast worden in 1 afname, deze in gescheiden potjes aangeleverd dienen te worden.
   • Sluit alle potjes en buizen goed af, in ongefixeerd patiëntmateriaal kunnen pathogene agens vitaal zijn. Daarnaast is lekken van formaline uit potten niet acceptabel.


   Voor alle patiënt materialen geldt dat wanneer er meerdere afnames gedaan worden of verschillende afname methoden toegepast worden in 1 afname, deze in gescheiden potjes aangeleverd dienen te worden.

   Het afgenomen patiëntmateriaal (met de uitgedraaide sticker) wordt naar Pathan gestuurd. Niet iedere inzending van een afdeling hoeft apart in een kangoeroe/buidelzakje (potje/buis in het gesealde gedeelte) ingestuurd te worden, alle inzendingen van 1 afdeling in 1 grote plastic zak voldoet. Let a.u.b. op dat alle potjes voldoende gesloten zijn. Heeft u 1 inzending dan kan deze in een kangoeroe zakje ingestuurd worden. Deze zijn beschikbaar in het Centraal Magazijn van de aangesloten ziekenhuizen of  zie Bodetijden en afgiftepunten en Benodigdheden inzendmateriaal

    

  • Verzending en verpakking (ook radioactief materiaal)

   Om te voldoen aan de wetgeving moet het vervoer van patiëntmateriaal voldoen aan de ADR-richtlijnen.  Volgens deze richtlijnen valt het patiëntmateriaal t.b.v. PA-onderzoek onder UN 3373, zijnde: Biologische stof, categorie B. Materiaal wat onder deze categorie valt dient voor transport te worden verpakt volgens verpakkingsvoorschrift P650.

   Pathan stelt transportboxen beschikbaar, hierin zitten standaard een plastic zak en een zakje met absorberende korrels. Het is de bedoeling dat de kangoeroezakjes met patiëntmateriaal (het is niet noodzakelijk elke inzending apart in een plastic kangoeroe zakje in te zenden) of, als het niet past, de potten te plaatsen in de sealbag met absorberende korrels erin. Aparte aanvraagformulieren, als het mogelijk is, in de deksel van de box doen of anders elders verzamelen in de box, hierbij ook een formulier met het overzicht van welke patiënten er in de transportbox verstuurd worden.

   Nadat de transportbox gesloten is, moet deze verzegeld worden met een tiewrap.

   In geval van radioactief patiëntmateriaal is regeling UN2910 radioactieve stoffen, vrijgesteld collo – beperkte hoeveelheid stof,7, VLG/ADR van toepassing.

   De wijze van inzenden radioactief materiaal is per inzender beschreven in lokale protocollen. Bij vragen of onduidelijkheden hierover kunt u contact met ons opnemen.