Procedure

U moet bij de aanvraag duidelijk vermelden dat het een CITO-aanvraag betreft. Als aanvrager bent u zelf verantwoordelijk voor de juiste identificatie, behandeling en verpakking van het materiaal.

  • Histologie

   Van alle biopten met een “CITO/spoed-kenmerk” is de geautoriseerde uitslag uiterlijk de volgende dag bekend.
   Voorwaarde is dat het patiëntmateriaal, de dag voordat de uitslag bekend moet zijn, bij ons laboratorium
   (12e verdieping in het Franciscus Gasthuis) is afgeleverd voor onderzoek.
   Bij de aanvraag moet duidelijk aangegeven worden dat het een CITO-aanvraag betreft en onder welk
   telefoonnummer de aanvrager te bereiken is.

  • Cytologie

   Patiëntmateriaal dat CITO moet worden beoordeeld, moet zo snel mogelijk bij ons laboratorium
   (12e verdieping in het Franciscus Gasthuis) afgeleverd worden.
   Bij de aanvraag moet duidelijk aangegeven worden dat het een CITO-aanvraag betreft en de tijdslimiet
   waarbinnen de uitslag bekend moet zijn.
   Ook moet het directe telefoonnummer van de aanvragend arts duidelijk vermeld zijn.