Laatste nieuws

STAR-SHL en Pathan werken nauwer samen

Pathologielaboratorium Pathan en Star-SHL gaan samenwerken. Vanaf januari 2019 kunnen huisartsen voor pathologiediagnostiek rechtstreeks terecht bij de Star-SHL. De huisarts kan dan alle aanvragen voor diagnostisch onderzoek bij de Star-SHL doen en gebruik maken van dezelfde aanvraagopties en logistiek. De koeriers van de Star-SHL halen alle materialen in één keer op. Arlinke Bokhorst, bestuursvoorzitter van […]

Vanaf 1 januari 2019 zelfstandig uitvoeren van HPV-bepalingen op dunnelaagcytologie

Vanaf 1 januari 2019 is Pathan BV gestart met het zelfstandig uitvoeren van HPV-bepalingen op dunnelaagcytologie. Dit doen we met het BD Viper TM LT systeem. Hierdoor is het voor ons mogelijk om onze klanten direct een complete uitslag (cervixcytologie en HPV-status) te geven. Tijdens de onlangs door de RVA uitgevoerde controlebeoordeling in het kader […]

Controle visitatie RVA in het kader van ISO 15189

In december 2018 heeft Pathan BV een controle visitatie van de RVA gehad in het kader van ISO 15189. Tevens zijn er twee uitbreidingsaanvragen (HPV-diagnostiek, pathologiewerkzaamheden in het ADRZ) beoordeeld. Later dit jaar verwachten we verlenging van onze accreditatie te ontvangen.

Het diagnostische werk van Pathan wordt gekenmerkt door korte doorlooptijden in een omgeving met een goed functionerend kwaliteitssysteem, dat voldoet aan de ISO 15189-kwaliteitsnorm (Registratienummer M076).