Naast de reguliere onderzoeken worden op de afdeling pathologie van Pathan de volgende onderzoeken en diensten aangeboden:

 

  • Assistentie cytologie bij EUS en puncties

   Zodra bekend is dat u bij genoemde ingreep ondersteuning nodig heeft van een analist cytologie dan dit direct melden bij de afdeling Cytologie: 010-4616666.

   • Bij aanvraag EUS-long en EUS-MDL doorgeven: datum, tijdstip en afdeling.
   • Bij aanvraag klinische echo doorgeven: tijdstip en aard materiaal.


   In het Franciscus Gasthuis geldt daarbij het volgende:

   • Bij EUS-long en EUS-MDL wordt de afdeling Cytologie gebeld zodra er voldoende glaasjes zijn uitgestreken, zodat de analist hierop een snelkleuring kan uitvoeren.
   • Bij een klinische echo wordt de afdeling gebeld zodra de desbetreffende patiënt aan de beurt is. Hierbij dient men er rekening mee te houden dat er voldoende tijd is voor de analist om naar de klinische echo te komen. Zodra de analist gearriveerd is, kan er aangevangen worden met het puncteren.
   • Bij de EUS-long en EUS-MDL wordt uiterlijk geassisteerd tot 15.30 uur.
   • Bij klinische echo wordt uiterlijk geassisteerd tot 15.45 uur.
  • Moleculair onderzoek

   Bij het inzenden van patiëntmateriaal is het niet altijd vooraf duidelijk dat moleculair onderzoek verricht moet worden.

   We onderscheiden complex en eenvoudig moleculair onderzoek.
   De complexe moleculaire onderzoeken worden door ons uitbesteed aan het EMC, geaccrediteerd onder registratienummer M011 , Leids Universitair Medisch Centrum (geaccrediteerd onder registratienummer M108) en het Maasstad Ziekenhuis (geaccrediteerd onder registratienummer M286).

   De eenvoudige moleculaire verrichtingen doen we zelf.

   Heeft u aanvullende moleculaire testen nodig dan kunnen deze via ordercommunicatie of via info@pathan.nl worden aangevraagd.

    

  • Immuunfluorescentie onderzoek

   Nierbiopt voor IF

    

   • Indien mogelijk twee biopten van ongeveer 1,5 cm in vers, goed ontdooid RPMI-medium (4°C).
   • Plan het tijdstip van de punctie en transport zo dat het biopt voor IF altijd minimaal met de laatste bode van de dag naar Pathan meegaat voor verwerking. Tot aan het moment van verzenden gekoeld bewaren (4°C). Transport in aangeleverde tempexbox met een koelelement.
   • Op het aanvraagformulier/ordercommunicatie duidelijk vermelden dat het een aanvraag voor IF-onderzoek betreft.
   • Tevens dient er een ingevuld aanvraagformulier nierbiopt meegezonden worden.


   Huidbiopten voor IF

   • Twee aparte biopten, waarvan één in 4% gebufferde formaldehyde en de andere in vers, goed ontdooid RPMI-medium (4°C).
   • Plan het tijdstip van de punctie en transport zo dat het biopt voor IF altijd minimaal met de laatste bode van de dag naar Pathan meegaat voor verwerking. Tot aan het moment van verzenden gekoeld bewaren (4°C). Transport in aangeleverde tempexbox met een koelelement.
   • Op het aanvraagformulier/ordercommunicatie duidelijk vermelden dat het een aanvraag voor IF-onderzoek betreft.


   HSF biopten voor IF

   • Vooraf overleggen met een patholoog.
   • Bij een spieraandoening of neurologisch vraagstelling inleveren op RPMI.
   • In alle overige gevallen op formaline inleveren.
   • Plan het tijdstip van de punctie en transport zo dat het biopt voor IF altijd minimaal met de laatste bode van de dag naar Pathan meegaat voor verwerking. Tot aan het moment van verzenden gekoeld bewaren (4°C). Transport in aangeleverde tempexbox met een koelelement.
   • Op het aanvraagformulier/ordercommunicatie duidelijk vermelden dat het een aanvraag voor IF onderzoek betreft.


   RPMI Bewaarmedium:
   RPMI is geen fixatief. Het dient ingevroren bewaard te blijven en vlak voor gebruik goed ontdooid te worden. Er mag geen ijs meer zichtbaar zijn. Nadat het weefsel in de ontdooide RPMI is geplaatst, moet het tot het transport in de koelkast worden bewaard. (+4°C).

   Bevroren RPMI heeft geen vervaldatum (de datum op de sticker, die zich op de buizen of potten met RPMI bevinden, is de vervaldatum). Eenmaal ontdooide RPMI niet opnieuw invriezen.

   Uit het oogpunt van beperkte houdbaarheid van het patiëntmateriaal in de RPMI dient dit patiëntmateriaal zo spoedig mogelijk na afname naar ons laboratorium te worden getransporteerd.

    

  • Vriescoupe onderzoek

   De aanvraag moet voorzien zijn van duidelijke en volledige patiënt- en klinische gegevens, piepernummer of toestelnummer van de aanvragend arts en van de melding “VRIESCOUPE”!

   Voor vriescoupes die buiten de planning worden aangevraagd, wordt contact opgenomen met één van de pathologen
   010-4616661. Bij onverwachte of niet aangekondigde vriescoupes kan niet gegarandeerd worden dat deze ter plaatse gedaan kunnen worden of dat we deze binnen de afgesproken tijd kunnen uitvoeren.

   Een vriescoupe buiten de openingstijd van het laboratorium kan worden aangevraagd via de telefooncentrale van het Franciscus Gasthuis: 010-4616161. Er is een patholoog bereikbaar voor overleg.

   • IJsselland Ziekenhuis:
    • Zodra het programma van de operatiekamers bekend is de te verwachten vriescoupes doorgeven aan het Medisch Service Center (MSC) van Pathan via info@pathan.nl
    –          Titel mail: vriescoupe IJsselland Ziekenhuis
    –          Inhoud mail: datum vriescoupe, naam aanvrager/operateur, patiëntgegevens, aard materiaal, verwachte tijdstip vriescoupe.
    • 30 minuten vóórdat de vriescoupe verwacht wordt: contact opnemen met Medisch Service Center (MSC) van Pathan:  010-4616661.
    • Wijzigingen op het laatste moment (dag van te voren of dag zelf), m.b.t. de vriescoupe(planning), z.s.m. telefonisch aan het MSC doorgeven via 010-461661 en per mail bevestigen.
   • Franciscus locatie Gasthuis:
    • Bij vriescoupe-onderzoek wordt contact opgenomen met MSC (Medisch Service Center) van Pathan: toestel 16661.
    • Het patiëntmateriaal moet direct naar Pathan (12e etage) gebracht worden.
   • ZorgSaam:
    Vriescoupes vanuit ZorgSaam worden uitgevoerd in het ADRZ te Goes.
    • Zodra het programma van de operatiekamers bekend is de te verwachten vriescoupes doorgeven aan het Medisch Service Center (MSC) van Pathan via info@pathan.nl.
    –          Titel mail: vriescoupe ZZV
    –           Inhoud mail: datum vriescoupe, naam aanvrager/operateur, patiëntgegevens, aard materiaal, verwachte tijdstip vriescoupe.
    • Wijzigingen op het laatste moment (dag van te voren of dag zelf), m.b.t. de vriescoupe(planning), z.s.m. telefonisch aan het MSC doorgeven via 010-461661 en per mail bevestigen.
   • ADRZ:
    • Zodra het programma van de operatiekamers bekend is de te verwachten vriescoupes doorgeven aan het Medisch Service Center (MSC) van Pathan via info@pathan.nl en aan de meldkamer van het CMO via het interne nummer van het mortuarium.
    –          Titel mail: vriescoupe ADRZ
    –          Inhoud mail: datum vriescoupe, naam aanvrager/operateur, patiëntgegevens, aard materiaal, verwachte tijdstip vriescoupe.
    • Wijzigingen op het laatste moment (dag van te voren of dag zelf), m.b.t. de vriescoupe(planning), z.s.m. telefonisch aan het MSC doorgeven via 010-461661 en per mail bevestigen.
    Opmerking ADRZ: Bij de dagelijkse validatie tussen dagcoördinator en bedrijfsbureau wordt de volgorde voor de volgende dag vastgesteld. Wanneer er vriescoupes gepland staan, belt de dagcoördinator na de validatie naar het MSC van Pathan: 010-4616661. Telefoonnummer dagcoördinator: 0113-234127.
   • GHZ:
    • Zodra het programma van de operatiekamers bekend is de te verwachten vriescoupes doorgeven aan het Medisch Service Center (MSC) van Pathan via info@pathan.nl.
    –           Titel mail: vriescoupe GHZ
    –           Inhoud mail: datum vriescoupe, naam aanvrager/operateur, patiëntgegevens, aard materiaal, verwachte tijdstip vriescoupe.
    • 30 minuten vóórdat de vriescoupe verwacht wordt: contact opnemen met Medisch Service Center (MSC) van Pathan:  010-4616661.
    • Wijzigingen op het laatste moment (dag van te voren of dag zelf), m.b.t. de vriescoupe(planning), z.s.m. telefonisch aan het MSC doorgeven via 010-461661 en per mail bevestigen.
  • Cito-onderzoek

   Bij de aanvragen histologisch en cytologisch onderzoek moet duidelijk aangegeven worden dat het een CITO-aanvraag betreft, dit kan op het aanvraagformulier en ook bij elektronische orders. Ook vermelden onder welk telefoonnummer de aanvrager te bereiken is en wanneer de uitslag klaar moet zijn.

   Het patiëntmateriaal moet zo snel mogelijk op het centrale lab Franciscus Gasthuis in Rotterdam  zijn aangekomen voor onderzoek (Bodetijden en Afgiftepunten).

    

    

  • Onderzoeken met Prionen besmet patiëntmateriaal

   Materiaal met vraagstelling of verdenking van Creutzfeldt-Jacob of andere prionziekten moet als volgt opgestuurd worden:

   • Aanvraag van het onderzoek zoals hierboven is beschreven.
   • Vermelden op aanvraagformulier of bij “besmet” in HIX dat materiaal mogelijk besmet is met Creutzfeldt-Jacob of prionen.
   • Potjes met schroefdeksel goed aandraaien i.v.m. kans op lekkage.
   • Potjes omwikkelen met absorberend materiaal en in een vloeistofdichte SafetyBag doen.
   • Op de Safetybag een extra sticker met waarschuwing voor (mogelijke) Prion besmetting. Graag zien wij deze met dikke, eventueel felgekleurde, belettering.
   • Het aanvraagformulier in een aparte enveloppe meesturen.
   • Telefonisch contact (010-4616661) opnemen met Pathan B.V. om aan te geven dat het om Prion-besmet materiaal gaat. Dit graag voor de verzending doen.

   Dit materiaal wordt door Pathan voor onderzoek en diagnostiek doorgestuurd naar het UMC Utrecht, afdeling pathologie, Prionlab (geaccrediteerd onder registratienummer M 140).

    

  • Elektronenmicroscopie

   Elektronenmicroscopie onderzoek wordt door Pathan uitbesteed.

   • Vooraf overleggen met een patholoog.
   • Monsters moeten in vers, goed ontdooid RPMI-medium (4°C) gedaan worden. Buiten de openingstijden van het laboratorium in de koelkast bewaren.
   • Transport in aangeleverde tempexbox met koelelement.
   • Bij Pathan wordt het monster overgezet in EM-fixatief voor verzending naar het EM-laboratorium EMC Rotterdam. (geaccrediteerd onder registratienummer M 011).

    

  • HPV-onderzoek

   Onderzoek op oncogene HPV-types wordt gedaan op het restmateriaal van het SurePath-materiaal. De aanvraag hiervoor kan gedaan worden d.m.v. het aankruisen van de specifieke vraagstelling HPV op het aanvraagformulier.

   HPV onderzoek ingezonden in Thin Prep medium wordt door ons uitbesteed aan afdeling pathologie GHZ
   (geaccrediteerd onder registratienummer M 236).