Patiënten

Wat wordt er gedaan bij een pathologie onderzoek?

Pathologie betekent het bestuderen van het ontstaan en verloop van ziektes. Het onderzoek op weefsel-en celmateriaal dat door uw huisarts of specialist is afgenomen, wordt uitgevoerd in het laboratorium van Pathan B.V. te Rotterdam.

De patholoog, een medisch specialist, onderzoekt cellen (cytologie) en weefsels (histologie) op ziekteverschijnselen. Voor een deel gebeurt dit met het blote oog (macroscopisch) maar het grootste deel van dit soort onderzoeken wordt met behulp van een microscoop of via digitale beelden (microscopisch) verricht. De patholoog maakt van zijn bevindingen een verslag die uw behandelend arts ontvangt. Aan de hand van de diagnose is vaak een uitspraak mogelijk over de prognose van de ziekte. Uw behandelend arts bespreekt de uitkomst van het onderzoek met u.

In de Privacyverklaring Pathan B.V. staat beschreven hoe wij ons houden aan de richtlijnen die beschreven staan in bijgevoegde folders: wat gebeurt er met uw patiëntmateriaal en wat gebeurt er met uw gegevens. Deze informatie kunt u vinden onderaan deze pagina bij ‘Bijlages’.

In het onderstaand foto overzicht laten wij u zien hoe het verwerkingsproces verloopt van binnenkomst patiëntmateriaal tot de definitieve uitslag bij Pathan.

Histologie (onderzoek van weefsels)

Cytologie (onderzoek van cellen)