Kosten voor pathologie diagnostiek worden aan de zorgverzekeraar van de patiënt in rekening gebracht en komen ten laste van het eigen risico.
Voor 2024 is met de zorgverzekeraars (m.u.v. ENO en Salland verzekeringen), een contract afgesloten. Bij enkele zorgverzekeraars is de moleculaire diagnostiek hiervan uitgezonderd (zie hieronder).
Indien er geen contract is afgesloten met een zorgverzekeraar, worden de kosten rechtstreeks aan de patiënt in rekening gebracht. De patiënt kan deze rekening vervolgens bij zijn/haar zorgverzekeraar declareren. Wanneer er geen contract is overeengekomen met een zorgverzekeraar, worden passantentarieven in rekening gebracht. Deze passantentarieven zijn in onderstaande tabellen vermeld en zijn onze maximum tarieven.

Voor pathologie diagnostiek eerste lijn zijn er twee onderzoeken mogelijk, het cervix cytologisch onderzoek op basis van klachten (indicatie cervixcytologie) en het histologisch onderzoek van huidlaesies.

  • Cervixcytologie (indicatie)

   De kosten voor een cervix cytologisch onderzoek (baarmoederhals uitstrijk) op indicatie zijn € 74,19. Dat geldt ook voor een herhalingsuitstrijk. Afhankelijk van de cytologische bevindingen of de vraagstelling door de huisarts, kan daarnaast een aanvullend HPV onderzoek worden uitgevoerd. De bijkomende kosten van dit HPV onderzoek zijn
   € 146,60. Dit aanvullende onderzoek wordt op hetzelfde monster uitgevoerd.

   Onderzoek                         Maximum Tarief
   Uitstrijk op medisch indicatie (exclusief HPV) € 74,19
   HPV € 146,60
  • Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker

   De kosten voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker worden volledig vergoed vanuit de subsidieregeling publieke gezondheid (dus niet via de zorgverzekering). Dit onderzoek wordt uitgevoerd door regionaal aangewezen screeningslaboratoria.

  • Histologie

   Afhankelijk van de complexiteit van de vraagstelling en diagnostiek en de afname methode, worden biopten van huidlaesies ingedeeld in drie zwaartecategorieën waaraan verschillende tarieven zijn verbonden.

   Categorie Onderzoek         Techniek Maximum Tarief
   1. Eenvoudig biopt Stans, shave, excochleaat € 74,19
   2. Matig complex biopt Resectie € 147,67
   3. Naaldbiopt/complex biopt Alle technieken € 189,03

   Voorbeelden van pathologiediagnostiek van de huid:

   • een biopt van een wrat of moedervlek (neoplasie vraagstelling) kost € 74,19
   • een volledige verwijdering van een wrat, BCC moedervlek (met snijranden) kost € 147,67
   • een of meerdere biopten van rode uitslag verspreid over het hele lichaam (niet-neoplasie vraagstelling) kost
    € 189,03 ongeacht het aantal huidfragmenten en de verkrijgingstechniek
   • meerdere biopten van wratten of moedervlekken (neoplasie vraagstelling) worden elk apart in rekening gebracht, waarbij een biopt € 74,19 kost en een volledige verwijdering € 147,67
  • Moleculaire diagnostiek

   Per 2024 zijn er nieuwe moleculaire codes toegevoegd aan de eerstelijns verzekerde zorg. Deze onderstaande codes kunnen in voorkomende gevallen door de zorgverzekeraar aan de verzekerde doorbelast worden. Met enkele verzekeraars is Pathan (nog) niet tot overeenstemming gekomen en in voorkomende gevallen ontvangt de patiënt hiervan een aanvullende factuur van Pathan.

   Code Onderzoek Maximum Tarief
   50546 Eenvoudige Moleculaire diagnostiek Telefonisch opvraagbaar
   50547 Complexe Moleculaire diagnostiek Telefonisch opvraagbaar