Bij het insturen van patiëntmateriaal naar Pathan moet een aanvraagformulier meegestuurd worden.
Het aanvraagformulier zit verpakt bij het afnamesetje of kan via onze website aanvraagformulieren gedownload worden. De afnamesetjes kunt u opvragen via onze contactpagina.

Er zijn afnamesetjes voor zowel cytologie als histologie. In het afnamesetje zit alles wat nodig is voor afname van een sample en de verzending  naar Antwoordnummer 40598, 3040 WB Rotterdam.

Bij vragen of onduidelijkheden kunt u tijdens openingstijden (08.00 – 17.30 uur) contact opnemen met Pathan via telefoon (010 – 461 66 61) of via onze contactpagina.

  • Aanvragen Histologie en Cytologie

   Vermeld op dit aanvraagformulier duidelijk:

   • De gegevens van de patiënt zoals: naam, geslacht, voorletters, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats en BSN.
   • De gegevens over de verzekering, zoals de naam van de zorgverzekeraar en het polisnummer.
   • Naam van de aanvragende arts, praktijkstempel.
   • Datum van afname van het materiaal en het tijdstip van afname.
   • Klinische gegevens: zoals aard van het materiaal, zijdigheid/lokalisatie.
   • Vraagstelling/differentiaaldiagnose en eventuele verdere bijzonderheden.
   • Het aantal ingezonden monsters met op de potjes de corresponderende nummering.
  • Verpakking & verzending

   Hiervoor kunt u onze afnamesetjes gebruiken die aangevraagd kunnen worden via onze contactpagina.
   Het materiaal valt onder de UN 3373 klassering van de ADR en dient volgens verpakkingsrichtlijn P650
   te worden verpakt.

   Voor alle patiënt materialen geldt dat wanneer er meerdere afnames gedaan worden of verschillende afname methoden toegepast worden in 1 afname, deze in gescheiden potjes aangeleverd moeten worden.

   Voor de containers/buisjes waar het materiaal in wordt vervoerd, geldt het volgende:

   • Op alle potjes of buizen moet een sticker met de persoonlijke gegevens van de patiënt vermeld worden
    (naam, geboortedatum, BSN, geslacht).
   • Ook een eventuele nummering (I, II, III, e.d.) duidelijk op de potjes en buizen vermelden,
    niet vermelden op de deksel!
   • Bij afname van huidbiopten: deze voorzichtig tussen uw pincet nemen en direct fixeren en
    het materiaal dezelfde dag nog verzenden.
   • Celmateriaal afkomstig van de cervix uteri en/of vagina worden afgenomen met de cervexbrush.
    Plaats na borstelafname de borstel met celmateriaal in de grote opening van het BD SurePath-potje
    (Collection Vial). Draai de borstel een kwartslag en maak gebruik van het plastic frame
    in het potje om de borstelkop van de steel los te trekken.
    (Belangrijk: de gehele borstelkop moet worden achtergelaten in het potje om al het
    afgenomen materiaal ter beschikking te stellen voor analyse in het laboratorium).

    Draai het dekseltje stevig op het potje. Het potje kan bij kamertemperatuur worden bewaard.


   Niet of onjuist geïdentificeerd patiëntmateriaal kan leiden tot vertraging. Indien het niet mogelijk is om het materiaal in behandeling te nemen, zal dit worden geretourneerd of (indien de aanvrager onbekend is) na 4 weken vernietigd worden.

  • Fixatie- en bewaarmedium

   Er wordt gebruik gemaakt van formaline (0,04M fosfaat gebufferde 4% formaldehyde pH=7,0)
   voor fixatie van de weefsels. Formaline is goed houdbaar bij kamertemperatuur, mits deze
   wel op een goed geventileerde plaats bewaard wordt.

   Let op: bij het werken met formaldehyde moet u beschermende kleding en handschoenen dragen.
   Wij raden u aan hierbij ook een veiligheidsbril te dragen.