Vriescoupe (VC)

23 maart 2022

De aanvraag moet voorzien zijn van duidelijke en volledige patiënt- en klinische gegevens, piepernummer of toestelnummer van de aanvragend arts en van de melding “VRIESCOUPE”!

Voor vriescoupes die buiten de planning worden aangevraagd, wordt contact opgenomen met één van de pathologen
010-4616661. Bij onverwachte of niet aangekondigde vriescoupes kan niet gegarandeerd worden dat deze ter plaatse gedaan kunnen worden of dat we deze binnen de afgesproken tijd kunnen uitvoeren.

Een vriescoupe buiten de openingstijd van het laboratorium kan worden aangevraagd via de telefooncentrale van het Franciscus Gasthuis: 010-4616161. Er is een patholoog bereikbaar voor overleg.

 • IJsselland Ziekenhuis:
  • Zodra het programma van de operatiekamers bekend is de te verwachten vriescoupes doorgeven aan het Medisch Service Center (MSC) van Pathan via info@pathan.nl
  –          Titel mail: vriescoupe IJsselland Ziekenhuis
  –          Inhoud mail: datum vriescoupe, naam aanvrager/operateur, patiëntgegevens, aard materiaal, verwachte tijdstip vriescoupe.
  • 30 minuten vóórdat de vriescoupe verwacht wordt: contact opnemen met Medisch Service Center (MSC) van Pathan:  010-4616661.
  • Wijzigingen op het laatste moment (dag van te voren of dag zelf), m.b.t. de vriescoupe(planning), z.s.m. telefonisch aan het MSC doorgeven via 010-461661 en per mail bevestigen.
 • Franciscus locatie Gasthuis:
  • Bij vriescoupe-onderzoek wordt contact opgenomen met MSC (Medisch Service Center) van Pathan: toestel 16661.
  • Het patiëntmateriaal moet direct naar Pathan (12e etage) gebracht worden.
 • ZorgSaam:
  Vriescoupes vanuit ZorgSaam worden uitgevoerd in het ADRZ te Goes.
  • Zodra het programma van de operatiekamers bekend is de te verwachten vriescoupes doorgeven aan het Medisch Service Center (MSC) van Pathan via info@pathan.nl.
  –          Titel mail: vriescoupe ZZV
  –           Inhoud mail: datum vriescoupe, naam aanvrager/operateur, patiëntgegevens, aard materiaal, verwachte tijdstip vriescoupe.
  • Wijzigingen op het laatste moment (dag van te voren of dag zelf), m.b.t. de vriescoupe(planning), z.s.m. telefonisch aan het MSC doorgeven via 010-461661 en per mail bevestigen.
 • ADRZ:
  • Zodra het programma van de operatiekamers bekend is de te verwachten vriescoupes doorgeven aan het Medisch Service Center (MSC) van Pathan via info@pathan.nl en aan de meldkamer van het CMO via het interne nummer van het mortuarium.
  –          Titel mail: vriescoupe ADRZ
  –          Inhoud mail: datum vriescoupe, naam aanvrager/operateur, patiëntgegevens, aard materiaal, verwachte tijdstip vriescoupe.
  • Wijzigingen op het laatste moment (dag van te voren of dag zelf), m.b.t. de vriescoupe(planning), z.s.m. telefonisch aan het MSC doorgeven via 010-461661 en per mail bevestigen.
  Opmerking ADRZ: Bij de dagelijkse validatie tussen dagcoördinator en bedrijfsbureau wordt de volgorde voor de volgende dag vastgesteld. Wanneer er vriescoupes gepland staan, belt de dagcoördinator na de validatie naar het MSC van Pathan: 010-4616661. Telefoonnummer dagcoördinator: 0113-234127.
 • GHZ:
  • Zodra het programma van de operatiekamers bekend is de te verwachten vriescoupes doorgeven aan het Medisch Service Center (MSC) van Pathan via info@pathan.nl.
  –           Titel mail: vriescoupe GHZ
  –           Inhoud mail: datum vriescoupe, naam aanvrager/operateur, patiëntgegevens, aard materiaal, verwachte tijdstip vriescoupe.
  • 30 minuten vóórdat de vriescoupe verwacht wordt: contact opnemen met Medisch Service Center (MSC) van Pathan:  010-4616661.
  • Wijzigingen op het laatste moment (dag van te voren of dag zelf), m.b.t. de vriescoupe(planning), z.s.m. telefonisch aan het MSC doorgeven via 010-461661 en per mail bevestigen.