Vriescoupe (VC)

23 maart 2022

De aanvraag moet voorzien zijn van duidelijke en volledige patiënt- en klinische gegevens, piepernummer of toestelnummer aanvragend arts en van de melding “VRIESCOUPE”!

Voor vriescoupes die buiten de planning worden aangevraagd, wordt contact opgenomen met één van de pathologen 010-4616661. Bij onverwachte of niet aangekondigde vriescoupes kan niet gegarandeerd worden dat deze ter plaatse gedaan kunnen worden of dat we deze binnen de afgesproken tijd kunnen uitvoeren.

Voor een vriescoupe buiten openingstijd van het laboratorium kan worden aangevraagd via de telefooncentrale van het Franciscus Gasthuis: 010-4616161. Er is een patholoog bereikbaar voor overleg.

 • IJsselland Ziekenhuis:
  • Zodra het programma van de operatiekamers bekend is, de te verwachten vriescoupes doorgeven aan Pathan: 010-4616661.
  • Graag datum, tijdstip, naam aanvrager, patiëntgegevens en aard materiaal doorgeven.
  • 30 minuten vóórdat de vriescoupe verwacht wordt: contact opnemen met Pathan:  010-4616661.
  Gaat de vriescoupe onverwachts niet door of verandert het tijdstip, wilt u dit dan direct aan ons doorgeven.
 • Franciscus locatie Gasthuis:
  • Bij vriescoupe-onderzoek wordt contact opgenomen met secretariaat 16661.
  • Het patiëntmateriaal moet direct naar Pathan (12e etage) gebracht worden.
 • ZorgSaam:
  • Vriescoupes vanuit ZorgSaam worden uitgevoerd in het ADRZ te Goes.
  • Zodra het programma van de operatiekamers bekend is de te verwachten vriescoupes doorgeven aan Pathan: 010- 616661. Alleen telefonisch aangemelde vriescoupes worden in onze planning opgenomen.
  • Graag datum, tijdstip, naam aanvrager, patiëntgegevens en aard materiaal doorgeven.
  Gaat de vriescoupe onverwachts niet door of verandert het tijdstip, wilt u dit dan direct aan ons doorgeven.
 • ADRZ:
  • Zodra het programma van de operatiekamers bekend is de te verwachten vriescoupes doorgeven aan Pathan:
  010-4616661 en aan de meldkamer van het CMO via het interne nummer van het mortuarium.
  • Graag datum, tijdstip, naam aanvrager, patiëntgegevens en aard materiaal doorgeven.
  Gaat de vriescoupe onverwachts niet door of verandert het tijdstip, wilt u dit dan direct aan ons doorgeven.

Opmerking ADRZ:
Bij de dagelijkse validatie tussen dagcoördinator en bedrijfsbureau wordt de volgorde voor de volgende dag vastgesteld. Wanneer er vriescoupes gepland staan, belt de dagcoördinator na de validatie naar het secretariaat van Pathan: 010-4616661. Telefoonnummer dagcoördinator: 0113-234127.