Schildwachtklier (Sentinal Node)

23 maart 2022

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.