Radioactief materiaal

23 maart 2022

Om te voldoen aan de wetgeving moet het vervoer van patiëntmateriaal voldoen
aan de ADR-richtlijnen.

In geval van radioactief patiëntmateriaal is regeling UN2910 radioactieve stoffen,
vrijgesteld collo – beperkte hoeveelheid stof,7, VLG/ADR van toepassing.
De wijze van inzenden radioactief materiaal is per inzender beschreven in lokale protocollen.
Bij vragen of onduidelijkheden hierover kunt u contact met ons opnemen.