pleura/pleurabiopt

23 maart 2022

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

Klinische informatie:

  • voorgeschiedenis, m.n. eerdere maligniteiten en/of asbest expositie
  • radiodiagnostische (differentiaal) diagnose/vraagstelling