Nierbiopt (bij nierfunctiestoornissen)

23 maart 2022

 • Indien mogelijk 2 biopten, vers, van ongeveer 1,5 cm.
  Verzenden in goed ontdooid RPMI-medium (4°C).
 • Plan het tijdstip van de punctie en transport, zodat het biopt
  voor IF altijd minimaal met de laatste bode van de dag naar
  Pathan meegaat voor verwerking.
 • Tot aan het moment van verzenden gekoeld bewaren (4°C).
 • Transport in aangeleverde tempexbox met koelelement.
 • Op het aanvraagformulier/ordercommunicatie duidelijk
  vermelden dat het een aanvraag voor IF onderzoek betreft.

Klinische informatie:

 • Voorgeschiedenis (diabetes, SLE, hypertensie etc.)
 • Klinische chemie (nierfunctie, eiwitspectrum etc.)
 • Urinesediment en kwantitatieve urine-analyse
 • Immunologisch onderzoek (ANCA, ANA, etc.)
 • Geneesmiddelengebruik
 • Klinische differentiaaldiagnose

Voor evt. aanvullingen het aanvraagformulier nieronderzoek (categorie specialisten -> aanvraagformulieren) mee- of nazenden.