Mucosectomie darm

23 maart 2022

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

Klinische informatie:

  • Type ingreep (bijvoorbeeld TEM, EMR, et cetera)
  • Lokalisatie van tumor (darmsegment/afstand vanaf anus)
  • Oriëntatie en betekenis van (hecht)markering(en), indien aanwezig
  • Intactheid van preparaat; relevante fragmentatie, scheur, et cetera
  • Neoadjuvante therapie en type
  • Erfelijk kankersyndroom of polyposis, indien bekend of vermoeden op
  • Inflammatoire darmziekte, indien bekend