Mammabiopten/naaldbiopten

23 maart 2022

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.
Na afname z.s.m. insturen naar Pathan

ZorgSaam
Materiaal afgenomen op de Mammapoli zo snel mogelijk na afname
afleveren bij de Backoffice, probeer het materiaal nog dezelfde dag
met het externe transport van 14.00 uur richting Pathan te sturen.
Dan is het materiaal nog dezelfde dag bij Pathan voor verwerking.

ADRZ
Materiaal afgenomen op de Mammapoli zo snel mogelijk na afname
afleveren bij de Frontoffice in ADRZ, probeer het materiaal nog
dezelfde dag  met het extern transport van 15.00 uur richting Pathan
te sturen. Dan is het materiaal nog dezelfde dag bij Pathan voor verwerking.

Informatie bodetijden zie categorie Specialisten -> Inzendinstructies.