Leverbiopt/lever neoplasie

23 maart 2022

Insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

Klinische informatie:

  • Relevante voorgeschiedenis
  • Alcohol- en medicijngebruik
  • Leverfunctiewaarden (ASAT/ALAT, bili etc.)
  • Resultaten immunologie (ANCA, AMA etc.)
  • Virusstatus (m.n. Hepatitis virus)
  • Resultaten radiodiagnostiek
  • Klinische differentiaal diagnose/vraagstelling

Voor aanvullende informatie kunt u ook gebruik maken van het aanvraagformulier Lever onderzoek.
Zie hiervoor categorie Specialisten -> aanvraagformulieren.