Cito onderzoek

23 maart 2022

Bij de aanvraag moet duidelijk aangegeven worden dat het een CITO-aanvraag betreft; dit kan op het aanvraagformulier en ook bij elektronische orders. Ook vermelden onder welk telefoonnummer de aanvrager te bereiken is en wanneer de uitslag klaar moet zijn.