Beenmergdiagnostiek

23 maart 2022

Klinische informatie:

 • Relevante voorgeschiedenis met name eerdere tumoren
 • Klachten/verschijnselen
 • Differentiaal diagnose / vraagstelling
 • Relevante perifere bloedwaarden (Hb, Ht, Trombo’s, Leuco’s, MCV) 

Als één geheel insturen: 

 • Uitstrijkjes perifeer bloed: aan de lucht gedroogde uitstrijkjes of in EDTA-buis.
  Geen fixatief.
 • Beenmerguitstrijkjes: aan de lucht gedroogde uitstrijkjes of in EDTA-buis.
  Geen fixatief.
 • Botbiopten: inzenden op formaline.

Let op:
Uitstrijkjes bij kamertemperatuur, niet in de koelkast, niet blootstellen aan
4% gebufferde formaldehyde(-damp), ook tijdens transport niet.
Preparaten verzenden in de daarvoor bestemde plastic preparatenhoesjes en
tijdens het hele proces gescheiden houden van potjes met formaline.