PALDordrecht en Pathan B.V. onderzoeken samenwerking

3 maart 2022

De stichting PALDordrecht en Pathan B.V., beiden zelfstandige laboratoria voor pathologie, hebben het initiatief genomen om de bestaande samenwerking verder te versterken. In een business case wordt uitgewerkt hoe verdere integratie van activiteiten kan bijdragen aan het verhogen van de innovatieve slagkracht en het kunnen blijven inspelen op het veranderend landschap van de zorg. Zowel vakinhoudelijke verdieping als operationele raakvlakken worden onderzocht. De samenwerking belooft een opmars voor regionale samenwerking op laboratorium en medisch inhoudelijk gebied. Met dit initiatief willen PALDordrecht en Pathan de fundamenten leggen voor verdere uitbouw van samenwerking van laboratoria in de regio Zuid-West.