Pathan ondersteunt onderzoek ‘Baarmoederhalskanker onder gemarginaliseerde vrouwen in grootstedelijk Nederland’

5 december 2023

Hoewel in Nederland alle vrouwen in bepaalde leeftijdsgroepen worden uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, valt een deel van vrouwen hier vaak buiten. Denk hierbij aan dakloze vrouwen, EU-arbeidsmigranten en ongedocumenteerde vrouwen, waaronder (instabiel wonende) sekswerkers. Eén van de belangrijkste redenen hiervoor is dat deze vrouwen geen (vast) adres hebben en daardoor simpelweg de uitnodiging niet kunnen ontvangen. En dat terwijl bij deze groep vrouwen het risico op het ontwikkelen van baarmoederhalskanker juist groter is omdat meer risicofactoren een rol spelen.

Om deze vrouwen toch te testen op baarmoederhalskanker is in 2019 in Rotterdam een project gestart dat na positieve resultaten zijn vervolg heeft gekregen in de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

Pathan is actief betrokken bij dit vervolgproject en ondersteunt van harte het doel van dit project, namelijk het signaleren van afwijkingen zodat een behandeltraject gestart kan worden en er minder ziekte en sterfte is onder de gemarginaliseerde vrouwen in grootstedelijk Nederland.

Sinds eind ’22 stelt Pathan de materialen voor afname van het uitstrijkje beschikbaar en verzorgt de HPV en cytologische analyse.
De eerste indruk is dat er dat er daadwerkelijk vaker afwijkingen bij deze vrouwen worden gevonden.

Begin 2024 worden de eerste resultaten van het onderzoek verwacht.