Procedure

  • Een vriescoupe buiten openingstijd (8.00 – 17.30 uur) van het laboratorium kan worden aangevraagd via de telefooncentrale van het Franciscus Gasthuis: 010 – 461 61 61
  • Er is een patholoog bereikbaar voor overleg
  • Het aanvraagformulier (bij ordercommunicatie: ordernummer en goed leesbare barcode) moet voorzien zijn van duidelijke en volledige patiënt- en klinische gegevens, piepernummer of toestelnummer aanvragend arts en van de melding “VRIESCOUPE”!

Alleen aanvragen die volledig ingevuld en ondertekend zijn, worden in behandeling genomen. Lees meer!

  • Zodra het programma van de operatiekamers bekend is, moeten de te verwachten vriescoupes doorgeven worden aan Pathan: 010 – 461 66 61
  • Graag datum, tijdstip, naam aanvrager, patiëntgegevens en aard materiaal doorgeven
  • 30 minuten vóórdat de vriescoupe verwacht wordt: contact opnemen met Pathan: 010 – 461 66 61
  • Voor vriescoupes die buiten de planning worden aangevraagd, wordt contact opgenomen met een van de pathologen 010 – 461 66 61. Bij onverwachte vriescoupes doen we ons uiterste best om de vriescoupe ter plaatse te doen
  • Bij vriescoupe-onderzoek wordt contact opgenomen met toestel 16665 (B.g.g. via secretariaat 16661)
  • Het patiëntmateriaal moet direct naar Pathan gebracht worden