Patiëntmateriaal moet op de dag van afname nog worden afgeleverd bij Pathan op de afdeling “Ontvangst Patiëntmateriaal” op de 12e etage van het Franciscus Gasthuis, deze afdeling is geopend tot 17.30 uur. Op de deur van deze afdeling en het Secretariaat staat een verwijzing waar het patiëntmateriaal naar toe moet worden gebracht wanneer de afdeling “Ontvangst Patiëntmateriaal” gesloten is.

Dit is niet in alle gevallen mogelijk, maar zorg in ieder geval dat het materiaal met de eerstvolgende bodedienst richting Pathan meegaat. Zie het overzicht bodetijden op de website.

Als aanvrager bent u zelf verantwoordelijk voor de juiste identificatie, behandeling en verpakking van het materiaal. Lees meer!

Alle weefsels (uitzonderingen zijn hieronder benoemd) moeten direct na afname gefixeerd worden in ruim voldoende formaline 4%. Het afgenomen weefsel moet volledig onder staan.
Alle preparaten op formaline moeten op kamertemperatuur blijven. Nooit in de koelkast of diepvries!

Zeer grote preparaten zoals amputaties inleveren in een SZA-vat. Het preparaat hierbij bedekken met celstof gedrenkt in formaline 4%.

Als preparaten met hechtingen gemarkeerd worden, moet de knoop in de lucht gelegd worden. Het losmaken van de knoop leidt anders tot weefselbeschadiging.

Voor het inzenden van radioactief materiaal zijn zeer strikte procedures, welke beschikbaar zijn bij Pathan en in de aangesloten ziekenhuizen.

De aanvraag moet voorzien zijn van duidelijke en volledige patiënt- en klinische gegevens, piepernummer of toestelnummer aanvragend arts en van de melding “VRIESCOUPE”!

Voor vriescoupes die buiten de planning worden aangevraagd, wordt contact opgenomen met één van de pathologen 010-4616661. Bij onverwachte of niet aangekondigde vriescoupes kan niet gegarandeerd worden dat deze ter plaatse gedaan kunnen worden of dat we deze binnen de afgesproken tijd kunnen uitvoeren.

Een vriescoupe buiten openingstijd van het laboratorium kan worden aangevraagd via de telefooncentrale van het Franciscus Gasthuis: 010-4616161. Er is een patholoog bereikbaar voor overleg.

 • Zodra het programma van de operatiekamers bekend is, de te verwachten vriescoupes doorgeven aan Pathan: 010-4616661
 • Graag datum, tijdstip, naam aanvrager, patiëntgegevens en aard materiaal doorgeven.
 • 30 minuten vóórdat de vriescoupe verwacht wordt: contact opnemen met Pathan:
  010-4616661

Gaat de vriescoupe onverwachts niet door of verandert het tijdstip, wilt u dit dan direct aan ons doorgeven.

 • Bij vriescoupe-onderzoek wordt contact opgenomen met oproep 16665. (b.g.g. via secretariaat 16661).
 • Het patiëntmateriaal moet direct naar Pathan (12e etage) gebracht worden.
 • Zodra het programma van de operatiekamers bekend is de te verwachten vriescoupes doorgeven aan Pathan: 010-4616661. Alleen telefonisch aangemelde vriescoupes worden in onze planning opgenomen.
 • Graag datum, tijdstip, naam aanvrager, patiëntgegevens en aard materiaal doorgeven.
  Gaat de vriescoupe onverwachts niet door of verandert het tijdstip, wilt u dit dan direct aan ons doorgeven.
 • Zodra het programma van de operatiekamers bekend is de te verwachten vriescoupes doorgeven aan Pathan: 010-4616661 en aan de meldkamer van het CMO via het interne nummer van het mortuarium.
 • Graag datum, tijdstip, naam aanvrager, patiëntgegevens en aard materiaal doorgeven.

Gaat de vriescoupe onverwachts niet door of verandert het tijdstip, wilt u dit dan direct aan ons doorgeven.


Opmerking ADRZ:

Bij de dagelijkse validatie tussen dagcoördinator en bedrijfsbureau wordt de volgorde voor de volgende dag vastgesteld. Wanneer

Bij de aanvraag moet duidelijk aangegeven worden dat het een CITO-aanvraag betreft, dit kan op het aanvraagformulier en ook bij elektronische orders. Ook vermelden onder welk telefoonnummer de aanvrager te bereiken is en wanneer de uitslag klaar moet zijn.

Het patiëntmateriaal moet de dag voor de uitslag bekend zijn en op het centrale lab zijn aangekomen voor onderzoek.

 • Indien mogelijk twee biopten van ongeveer 1,5 cm in vers, goed ontdooid RPMI-medium (4°C).
 • Plan het tijdstip van de punctie en transport zo dat het biopt voor IF altijd minimaal met de laatste bode van de dag naar Pathan meegaat voor verwerking. Tot aan het moment van verzenden gekoeld bewaren (4°C). Transport in aangeleverde tempexbox met koelelement.
 • Op het aanvraagformulier/ordercommunicatie duidelijk vermelden dat het een aanvraag voor IF-onderzoek betreft.
 • Tevens dient er een ingevuld aanvraagformulier nierbiopt meegezonden worden.
 • Twee aparte biopten, waarvan één in formaline en de andere in vers, goed ontdooid RPMI-medium (4°C).
 • Plan het tijdstip van de punctie en transport zo dat het biopt voor IF altijd minimaal met de laatste bode van de dag naar Pathan meegaat voor verwerking. Tot aan het moment van verzenden gekoeld bewaren (4°C). Transport in aangeleverde tempexbox met koelelement.
 • Op het aanvraagformulier/ordercommunicatie duidelijk vermelden dat het een aanvraag voor IF-onderzoek betreft.
 • Vooraf overleggen met een patholoog.
 • Bij spieraandoening of neurologisch vraagstelling inleveren op RPMI.
 • In alle overige gevallen op formaline inleveren.
 • Plan het tijdstip van de punctie en transport zo dat het biopt voor IF altijd minimaal met de laatste bode van de dag naar Pathan meegaat voor verwerking. Tot aan het moment van verzenden gekoeld bewaren (4°C). Transport in aangeleverde tempexbox met koelelement.
 • Op het aanvraagformulier/ordercommunicatie duidelijk vermelden dat het een aanvraag voor IF onderzoek betreft.
 • Vooraf overleggen met een patholoog.
 • Monsters moeten in vers, goed ontdooid RPMI-medium (4°C) gedaan worden. Buiten de openingstijden van het laboratorium in de koelkast bewaren.
 • Transport in aangeleverde tempexbox met koelelement.
 • Bij Pathan wordt het monster overgezet in EM-fixatief voor verzending naar het EM-laboratorium LUMC Leiden. (geaccrediteerd onder registratienummer R125.)
 • Alle lymfklieren halveren.
 • Lymfklieren kleiner dan 1 cm: beide helften in formaline.
 • Lymfklieren groter dan 1 cm, ½ tot ¾ in de formaline, de rest in (ontdooide) RPMI en transport in aangeleverde tempexbox met koelelement.

Uit het oogpunt van beperkte houdbaarheid van de RPMI moet dit patiëntmateriaal gekoeld bewaard blijven en met de eerst volgende bode naar ons laboratorium worden getransporteerd.
Attentie!! Lymfkliernaaldbiopten direct in formaline.

ZorgSaam en ADRZ:
-Lymfeklier halveren en en beide helften in de formaline.
Vanwege de afstand en uit het oogpunt van beperkte houdbaarheid van de RPMI moet dit patientenmateriaal direct in formaline en NIET in RPMI.

Als één geheel insturen:

 • Uitstrijkjes perifeer bloed: EDTA buis perifeer bloed, geen fixatie.
 • Beenmerguitstrijkjes:  na het maken van uitstrijkjes de rest van het beenmerg (vlokjes) meteen in vers, goed ontdooid, RPMI-medium (4°C) spuiten.
 • Botbiopten: alleen bij hematologische vraagstelling, biopt van min. 1 cm (merg) lengte, meteen in vers, goed ontdooid RPMI-medium (4°C) opvangen.

Tot aan het moment van verzenden gekoeld bewaren (4°C). Transport in aangeleverde tempex box met koelelement.
Uit het oogpunt van beperkte houdbaarheid van de RPMI dient dit patiëntmateriaal zo spoedig mogelijk na afname naar ons laboratorium te worden getransporteerd.

Gebruik het aanvraagformulier voor beenmergdiagnostiek.

Het materiaal altijd (na uitstralen) zo spoedig mogelijk afleveren aan de Backoffice van het KCL.

Oncologische mammaresecties op vrijdag: Om een goede fixatie te krijgen van weefsel behandeld volgens de Sentinel node procedure, is het van belang dat preparaten >5 cm met formaline ingespoten worden. Het inspuiten vindt plaats op de OK-afdeling.
De aanvraag voor inspuiten, zo spoedig mogelijk doorgeven aan de medewerker Backoffice  (0115-68) 8015. Bel na het verwijderen van het weefsel naar de medewerker Backoffice met de mededeling dat het weefsel kan worden ingespoten. Er zal dan afgesproken worden wanneer er iemand komt inspuiten. Indien het verwachte tijdstip na 16.30 uur zal zijn, dit ook altijd doorgeven aan de medewerker Backoffice.

Voor alle colonpoliepen, BVO en niet BVO, geldt dat men maximaal 1 poliep per potje mag insturen.
Gebruik daarvoor het aanvraagformulier colonpoliep.

Gebruik voor oncologische resecties het aanvraagformulier Colonresectie en vul deze volledig in. Probeer het materiaal nog dezelfde dag met het externe transport van 14.00 uur richting Pathan te sturen.

ZorgSaam; Materiaal afgenomen op de Mammapoli zo snel mogelijk na afname afleveren aan de Backoffice, probeer het materiaal nog dezelfde dag met het externe transport van 14.00 uur richting Pathan te sturen. Dan is het materiaal nog dezelfde dag bij Pathan voor verwerking.

ADRZ; Materiaal afgenomen op de Mammapoli zo snel mogelijk na afname afleveren aan de Frontoffice in ADRZ, probeer het materiaal nog dezelfde dag  met het extern transport van 15.00 uur richting Pathan te sturen. Dan is het materiaal nog dezelfde dag bij Pathan voor verwerking.

Bij alopeciavraagstellingen worden 2 biopten beoordeeld, 1 voor transversale en 1 voor verticale doorsneden. Dit geldt met name voor de niet-cicatriciële alopecieën.

Voor cicatriciële varianten zijn de transversale doorsneden minder belangrijk, en als niet-cicatricieel níet in de klinische DD staat, kan worden overwogen om slechts 1 biopt in te sturen.


Werkwijze

• Dermatoloog neemt 2 biopten af, eentje voor normale verticale coupes (3 mm is voldoende maar 4 mm mag ook), en eentje voor transversale coupes, deze moet 4 mm zijn.
• Biopteren in de richting van de haren, dit is meestal schuin op de hoofdhuid
• Diep biopteren, subcutis meenemen en waken voor verknijping
• Beide biopten inleveren met 1 aanvraagformulier of onder 1 order (nummer)
• Biopten in formalinepotje doen (samen in 1 potje of 2 verschillende potjes)
• Bij klinische gegevens schrijven “ALOPECIA-PROTOCOL”


Opmerkingen

Bij het alopeciaprotocol moet ten minste 1 van de biopten ≥ 4 mm zijn. Als het biopt < 4 mm zijn er te weinig haren voor een betrouwbare telling, en heeft het onderzoek in feite weinig zin.
Indien er maar 1 biopt wordt aangeleverd, wordt deze niet volgens alopeciaprotocol bewerkt.