Patiëntmateriaal moet op de dag van afname nog worden afgeleverd bij Pathan op de afdeling “Ontvangst Patiëntmateriaal” op de 12e etage van het Franciscus Gasthuis, deze afdeling is geopend tot 17.30 uur. Op de deur van deze afdeling en het Secretariaat staat een verwijzing waar het patiëntmateriaal naar toe moet worden gebracht wanneer de afdeling “Ontvangst Patiëntmateriaal” gesloten is.

Dit is niet in alle gevallen mogelijk, maar zorg in ieder geval dat het materiaal met de eerstvolgende bodedienst richting Pathan meegaat. Zie het overzicht bodetijden op de website.

Als aanvrager bent u zelf verantwoordelijk voor de juiste identificatie, behandeling en verpakking van het materiaal. Lees meer!

Zodra bekend is dat u bij genoemde ingreep ondersteuning nodig heeft van een analist cytologie dit direct melden bij de afdeling Cytologie: 010-4616666.

  • Bij aanvraag EUS-long en EUS-MDL doorgeven: datum, tijdstip en afdeling.
  • Bij aanvraag klinische echo doorgeven: tijdstip en aard materiaal.

In het Franciscus Gasthuis geldt daarbij het volgende:

  • Bij EUS-long en EUS-MDL wordt de afdeling Cytologie gebeld zodra er voldoende glaasjes zijn uitgestreken, zodat de analist hierop een snelkleuring kan uitvoeren.
  • Bij de klinische echo wordt de afdeling gebeld zodra de desbetreffende patiënt aan de beurt is. Hierbij dient men er rekening mee te houden dat er voldoende tijd is voor de analist om naar de klinische echo te komen. Zodra de analist gearriveerd is, moet  er aangevangen worden met het puncteren.
  • Bij de EUS-long en EUS-MDL wordt uiterlijk geassisteerd tot 15.30 uur.
  • Bij klinische echo wordt uiterlijk geassisteerd tot 15.45 uur.

Celmateriaal afkomstig van de cervix uteri en/of vagina worden afgenomen met de cervexbrush.

Plaats na borstelafname de borstel met celmateriaal in de grote opening van het BD SurePath-potje (Collection Vial). Draai de borstel een kwartslag en maak gebruik van het plastic frame in het potje om de borstelkop van de steel los te trekken. (Belangrijk: de gehele borstelkop moet worden achtergelaten in het potje om al het afgenomen materiaal ter beschikking te stellen voor analyse in het laboratorium).

Draai het dekseltje stevig op het potje. Het potje kan bij kamertemperatuur worden bewaard.

Evenals spoelvochten zoals bronchusspoelvocht, B.A.L., buik- en blaasspoelvocht, gewrichtsvocht.

  • Zo spoedig mogelijk, vers, in gesloten buis/pot insturen.
  • Indien het materiaal niet meteen kan worden afgeleverd: gekoeld bewaren in de koelkast (4°).
  • Een Bronchio-Alveolaire Lavage (B.A.L.) gekoeld verzenden.

Punctiemateriaal, uitgestreken op objectglaasjes, met potlood merken op de matrand met de volgende gegevens: patiëntnaam, geboortedatum en eventueel herkomst van het materiaal.
Preparaten na het uitstrijken goed aan de lucht laten drogen.

Let op!: Bewaren bij kamertemperatuur, niet in de koelkast, niet blootstellen aan formaline (-damp) of CytoRich Red (-damp) (ook tijdens transport niet). Preparaten verzenden in de daarvoor bestemde plastic preparatenhoesjes.

 

Bij specifieke vraagstellingen (o.a. metastase van onbekende/onduidelijke primaire tumor of PDL1-bepaling) kan er punctiemateriaal worden ingestuurd in CytoRich Red.
Hiervoor een extra punctie verrichten en deze geheel uitspuiten in CytoRich Red (niet slechts de naald naspoelen). Zorg er hierbij voor dat het punctiemateriaal op glaasjes niet in contact kan komen met CytoRich Red (-damp) (ook tijdens transport niet).

Bij de aanvraag moet duidelijk aangegeven worden dat het een CITO-aanvraag betreft, dit kan op het aanvraagformulier en ook bij elektronische orders. Ook vermelden onder welk telefoonnummer de aanvrager te bereiken is en wanneer de uitslag klaar moet zijn.

Het patiëntmateriaal moet zo snel mogelijk op het centrale lab zijn aangekomen voor onderzoek.

Onderzoek op oncogene HPV-types wordt gedaan op het restmateriaal van het SurePath-materiaal. De aanvraag hiervoor kan gedaan worden d.m.v. het aankruisen van de specifieke vraagstelling HPV op het aanvraagformulier.