Procedure

Patiëntmateriaal voor pathologieonderzoek wordt door de inzender afgenomen, belangrijk voor het onderzoek is dat materiaal ingezonden wordt zoals hieronder beschreven is. Gebeurt dit niet dan kan dit nadelige gevolgen hebben voor de kwaliteit van het ingezonden materiaal en een diagnose moeilijker of onmogelijk maken.

 • Het aangeboden patiëntmateriaal moet direct na afname worden gefixeerd in een ruime hoeveelheid formaline
 • Monsters moeten op de dag van afname nog worden afgeleverd bij de afdeling “Ontvangst Patiëntmateriaal” op de 12e etage van het Franciscus Gasthuis, deze afdeling is geopend tot 17.30 uur
 • Op de deur van deze afdeling en het Secretariaat staat een verwijzing waar het patiëntmateriaal naar toe moet worden gebracht wanneer de afdeling “Ontvangst Patiëntmateriaal” gesloten is
 • In het Franciscus Gasthuis & Vlietland gaan de aanvragen via ordercommunicatie
 • Gebruik het aanvraagformulier voor histologisch onderzoek tenzij anders aangegeven.

Als aanvrager bent u zelf verantwoordelijk voor de juiste identificatie, behandeling en verpakking van het materiaal. Lees meer!

Uitzonderingen

 • Vooraf overleggen met een patholoog
 • Monsters moeten in vers, goed ontdooid RPMI-medium (4°C) gedaan worden
 • Buiten de openingstijden (08.00 – 17.30 uur) van het laboratorium in de koelkast bewaren
 • Bij Pathan wordt het monster overgezet in EM-fixatief voor verzending naar het EM-laboratorium LUMC Leiden
 •  In het Franciscus Gasthuis & Vlietland gaan de aanvragen via  ordercommunicatie
 • Klik hier op het aanvraagformulier voor histologisch onderzoek
 • Alle lymfklieren halveren
 • Lymfklieren kleiner dan 1 cm: beide helften in formaline
 • Lymfklieren groter dan 1 cm, ½ tot ¾ in de formaline, de rest in (ontdooide) RPMI en dezelfde dag in gekoelde conditie vervoeren naar Pathan
 • Transport in aangeleverde tempex box met koelelement
 • Attentie: lymfklier-naaldbiopten direct in formaline doen
 • In het Franciscus Gasthuis & Vlietland gaan de aanvragen via ordercommunicatie
 • Klik hier op het aanvraagformulier voor histologisch onderzoek
 • Als één geheel insturen
 • Uitstrijkjes perifeer bloed: EDTA-buis perifeer bloed, geen fixatie
 • Beenmerguitstrijkjes: na het maken van uitstrijkjes de rest van het beenmerg (vlokjes) meteen in vers, goed ontdooid, RPMI-medium (4°C) spuiten
 • Botbiopten: alleen bij hematologische vraagstelling, biopt van min. 1 cm lengte (exclusief schors), meteen in vers, goed ontdooid RPMI-medium (4°C) opvangen
 • Tot aan het moment van verzenden gekoeld bewaren (4°C)
 • Uit het oogpunt van beperkte houdbaarheid van de RPMI dient dit patiëntmateriaal zo spoedig mogelijk na afname naar ons laboratorium te worden getransporteerd
 • Transport in aangeleverde tempex box met koelelement
 • In het Franciscus Gasthuis & Vlietland worden aanvragen via ordercommunicatie gedaan
 • Klik hier op het aanvraagformulier voor beenmergdiagnostiek
 • Bij radioactief materiaal kan gedacht worden aan preparaten met I-125 zaadjes
 • Dit materiaal moet verstuurd worden in een transportkoffer volgens de ADR en voorzien zijn van de gevarensticker voor radioactiviteit en de UN 2910 sticker

In de koffer moet aanwezig zijn:

 • Verpakkingsmateriaal met de lump + I-125 zaadje(s). De verpakking bevat een klinieksticker van de betreffende patiënt
 • Verslag met röntgenfoto van de lump. In het verslag dienen de ID-nummers van de zaadjes te zijn vermeld
 • Begeleidings-/transportformulier
 • In het Franciscus Gasthuis & Vlietland worden aanvragen via ordercommunicatie gedaan
 • Klik hier op het aanvraagformulier voor histologisch onderzoek