Procedure

Patiëntmateriaal voor pathologieonderzoek wordt door de inzender afgenomen, belangrijk voor het onderzoek is dat materiaal ingezonden wordt zoals hieronder beschreven is. Gebeurt dit niet dan kan dit nadelige gevolgen hebben voor de kwaliteit van het ingezonden materiaal en een diagnose moeilijker of onmogelijk maken.

Monsters moeten op de dag van afname worden afgeleverd bij de afdeling “Ontvangst Patiëntmateriaal” op de 12e etage van het Franciscus Gasthuis.

Als aanvrager bent u zelf verantwoordelijk voor de juiste identificatie, behandeling en verpakking van het materiaal. Lees meer!

Uitzonderingen

 • Celmateriaal afkomstig van de cervix uteri en/of de vagina worden afgenomen met de cervexbrush
 • Plaats na borstelafname de borstel met celmateriaal in de grote opening van het Surepathpotje
 • Draai de borstel een kwartslag en maak gebruik van het plastic frame in het potje om de borstelkop van de steel los te trekken. Belangrijk: de gehele borstelkop moet worden achtergelaten in het potje om al het afgenomen materiaal ter beschikking te stellen voor de analyse in het laboratorium
 • Draai het dekseltje stevig op het potje en schrijf hierop duidelijk naam en geboortedatum
 • Het potje kan bij kamertemperatuur worden bewaard
 • Klik hier op het aanvraagformulier voor cervixcytologisch onderzoek
 • Onderzoek op oncogene HPV-types wordt gedaan op het restmateriaal van het Thinprep-materiaal
 • De aanvraag hiervoor kan gedaan worden d.m.v. het aankruisen van de specifieke vraagstelling HPV op het aanvraagformulier
 • Het HPV-onderzoek wordt door ons uitbesteed
 • In Franciscus Gasthuis & Vlietland wordt voor aanvragen  ordercommunicatie gebruikt
 • Klik hier op het aanvraagformulier voor cervixcytologisch onderzoek
 • Dezelfde procedure als spoelvochten zoals bronchusspoelvocht, B.A.L., buik- en blaasspoelvocht
 • Zo spoedig mogelijk in gesloten buis/pot insturen, na deze voorzien te hebben van patiëntnaam, geboortedatum en herkomst van het materiaal of ponsplaatje/sticker. Bij ordercommunicatie moet ook de sticker met het ordernummer aangebracht worden
 • Indien het materiaal niet meteen kan worden afgeleverd of tijdens het weekend wordt afgenomen : gekoeld bewaren in de koelkast (4°), eventueel gekoeld verzenden (B.A.L.)
 • In Franciscus Gasthuis & Vlietland worden aanvragen via ordercommunicatie gedaan
 • Klik hier op het aanvraagformulier voor cytologisch onderzoek (niet cervicaal)
 • Punctiemateriaal, uitgestreken op objectglaasjes, met potlood merken op de matrand met de volgende gegevens: patiëntnaam, geboortedatum en eventueel herkomst van het materiaal. Bij ordercommunicatie: sticker met ordernummer gebruiken.
 • Preparaten na het uitstrijken aan de lucht laten drogen
 • Bewaren bij kamertemperatuur, niet in de koelkast, niet blootstellen aan formaline (-damp)
 • Preparaten verzenden in de daarvoor bestemde plastic preparatenhoesjes
 • Punctiemateriaal (restmateriaal) kan ook worden uitgespoten in “Cytorich Red” (zie plaatje)

Cytorich Red