In dit inzendprotocol wordt beschreven hoe aanvragers het materiaal voor pathologieonderzoek kunnen opvangen, bewaren, verpakken en versturen naar Pathan. Voor de aanvragers van ADRZ en ZZV geldt momenteel nog het lokale inzendprotocol. Dit kunt u vinden op het intranet van het ziekenhuis.
De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor de juiste identificatie, behandeling en verpakking van het materiaal.

De volgende onderzoeken worden door ons uitbesteed omdat we voor die onderzoeken de kennis of techniek niet of onvoldoende in huis hebben. U kunt deze onderzoeken bij Pathan aanvragen, wij zorgen voor de logistiek ervan. Elektronen microscopie (LUMC), complexe moleculaire diagnostiek (EMC), flowcytometrie en PCR/TBC (FG), HPV (DDL), neuropathologie (LUMC).

Bij vragen of onduidelijkheden kunt u tijdens openingstijden (08.00 – 17.30 uur) contact opnemen met Pathan, telefonisch 010 – 461 66 61 of via onze contactpagina.

Inzendinstructies

Bij het insturen van patiëntmateriaal naar Pathan moet een aanvraagformulier (Franciscus Gasthuis & Vlietland vragen alleen aan via ordercommunicatie) meegestuurd worden. Aanvraagformulieren zijn te vinden op de website van Pathan BV en voorradig in het Centrale Magazijn van de aangesloten ziekenhuizen.

Vermeld op dit aanvraagformulier (vraagt u aan via ordercommunicatie dan wordt u met verplichte en vrije vragen door de aanvraag heengeleid) duidelijk:

  • gegevens van de patiënt zoals: naam man, naam vrouw, voorletters, geboortedatum, geslacht, postcode + woonplaats, BSN, adres en gegevens over de verzekering, zoals de naam van de zorgverzekeraar en het polisnummer
  • naam van de aanvragende arts
  • tijdstip en datum afname van het materiaal
  • klinische gegevens; zoals aard materiaal, zijdigheid/lokalisatie
  • vraagstelling/differentiaaldiagnose en eventuele verdere bijzonderheden
  • het aantal ingezonden monsters met op de potjes corresponderende nummering

Zoals hierboven beschreven moet ook het administratieve deel aan voorwaarden voldoen, het ingezonden onderzoek kan vertraging oplopen als we niet over de juiste en voldoende gegevens beschikken.

Patiëntmateriaal moet met het bijbehorende aanvraagformulier ingezonden worden in een kangoeroezakje (potje/buis in het gesealde gedeelte, aanvraagformulier in de “buidel”), deze zakjes zijn op voorraad in het Centrale Magazijn van de aangesloten ziekenhuizen.

Vraagt u aan via ordercommunicatie, dan moet op het potje/buis of glaasje een sticker zitten met in ieder geval het ordernummer en een goed leesbare barcode. Het patiëntmateriaal moet ingezonden worden in een kangoeroezakje (potje/buis in het gesealde gedeelte), deze zakjes zijn op voorraad in het Centrale Magazijn van de aangesloten ziekenhuizen.

Het materiaal valt onder de UN 3373 klassering van de ADR en dient volgens verpakkingsrichtlijn P650 te worden verpakt.

Let bij de potjes, buizen, glaasjes met patiëntmateriaal op:

  • Op alle potjes of buizen moet een sticker met de persoonlijke gegevens van de patiënt worden aangebracht. (Naam, geboortedatum, patiëntnummer, geslacht), bij ordercommunicatie sticker met ordernummer en goed leesbare barcode
  • Ook een eventuele nummering (I, II, III, e.d.) duidelijk op de potjes en buizen aangeven, echter niet op de deksel zetten
  • Op alle glaasjes met cytologische uitstrijken met potlood patiëntnaam en geboortedatum vermelden, bij ordercommunicatie sticker met ordernummer en goed leesbare barcode

Niet of onjuist geïdentificeerd patiëntmateriaal kan leiden tot vertraging. Indien het niet mogelijk is het materiaal in behandeling te nemen zal dit worden geretourneerd of (indien de aanvrager onbekend is) na 4 weken vernietigd worden.

Klik  hier voor informatie over ophaaltijden bodedienst en verzamelplaatsen.

Formaline:

Er wordt gebruik gemaakt van formaline (0,04 fosfaat gebufferde 4% formaldehyde pH=7,0) voor fixatie van de weefsels. Formaline is goed houdbaar bij kamertemperatuur, deze dan wel op een goed geventileerde plaats bewaren.

Let op: Bij het werken met formaldehyde moet u beschermde kleding en handschoenen dragen. Wij raden u aan hierbij ook een veiligheidsbril te gebruiken.

RPMI-bewaarmedium
RPMI is geen fixatief. Het dient ingevroren bewaard te blijven en vlak voor gebruik goed ontdooid te worden.
Nadat het weefsel in de ontdooide RPMI is geplaatst, moet het tot het transport in de koelkast worden bewaard. (+4°C). Niet opnieuw invriezen! Transport in aangeleverde tempex box met koelelement.