In de Privacyverklaring Pathan BV staat beschreven hoe wij ons houden aan de richtlijnen die beschreven staan in de volgende folders: