Pathologie betekent het bestuderen van het ontstaan en verloop van ziektes. Het onderzoek op weefsel- en celmateriaal dat door uw huisarts of specialist is afgenomen, wordt uitgevoerd in het laboratorium van Pathan te Rotterdam.
Pathan neemt dus zelf geen materiaal af. Bij weefselmateriaal (histologie) kunt u bijvoorbeeld denken aan een stukje huid dat voor nader onderzoek moet worden beoordeeld.

Bij celmateriaal (cytologie) kan het bijvoorbeeld gaan om materiaal van de baarmoederhals of materiaal dat via een punctie (bijvoorbeeld borstonderzoek) is afgenomen. Ook ander weefsel- of celmateriaal kan worden onderzocht op aanwezigheid van afwijkingen.

Indien noodzakelijk voeren wij aanvullend immunologisch of moleculair onderzoek uit om aangetroffen afwijkende cellen nader te typeren.

De patholoog onderzoekt cellen (cytologie) en weefsels (histologie) op ziekteverschijnselen.
Voor een deel gebeurt dit met het blote oog (macroscopisch), maar het grootste deel van dit soort onderzoeken wordt met behulp van een microscoop (microscopisch) verricht.

Door middel van speciale kleuringen en andere technieken worden de celstructuren zichtbaar gemaakt. Op deze wijze kunnen normale, gezonde cellen worden onderscheiden van afwijkende, zieke cellen.

Eventuele voorbereidingen vóór het afnemen van weefsel- of celmateriaal worden door uw specialist of huisarts aangegeven.

Pathan stuurt de uitslag naar uw specialist of huisarts. Hij of zij brengt u hiervan op de hoogte.