Pathan en Groene Hart Ziekenhuis werken samen voor baarmoederonderzoek

23 juli 2021

Voor het uitvoeren van een deel van de van cervix diagnostiek heeft Pathan een overeenkomst gesloten met de afdeling pathologie van het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ).
GHZ  gebruikt een andere methode dan Pathan (Thin Prep versus Surepath), waardoor zij dat deel van de ingezonden onderzoeken beter kan verwerken. Met de concentratie van deze onderzoeken op één locatie, wordt efficiënter gebruik gemaakt van de beschikbare apparatuur en ontvangen huisartsen die cervix onderzoek aanvragen met behulp van Hologic afnamekits ook sneller de uitslag .

Deze samenwerking tussen Pathan B.V. en het Groene hart Ziekenhuis vormt een eerste stap in verdere samenwerking tussen beide labs, waarvoor op dit moment nadere plannen worden uitgewerkt.