Pathologie Groene Hart Ziekenhuis en Pathan B.V. gaan samen verder!    

3 november 2022

De afdeling Klinische Pathologie van het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) en Pathan B.V. versterken hun bestaande samenwerking door het samenvoegen van hun laboratoria. Hiermee krijgt de kwaliteit van de patiënten diagnostiek een extra impuls en wordt innovatiekracht van beide partijen, ook in de toekomst, versterkt. Het centrale laboratorium wordt gevestigd in Rotterdam. 

Dankzij een groot geïntegreerd laboratorium kunnen belangrijke innovaties zoals digitalisering en beeldherkenning, gezamenlijk worden doorgevoerd. Daarnaast biedt de schaalvergroting de mogelijkheid om de medische expertise verder te verdiepen en om de verwerking van diagnostiek nog efficiënter te maken. De kwaliteit van dienstverlening voor de specialisten en huisartsen in de regio Gouda blijft daarbij gewaarborgd  

Het Groene Hart Ziekenhuis gaat door deze integratie een hecht partnerschap aan met de andere aandeelhouders van Pathan B.V.: Franciscus Gasthuis & Vlietland, het IJsselland Ziekenhuis, het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis en ZorgSaam. Pathan heeft met deze ziekenhuizen al veel ervaring opgebouwd met zorgverlening aan meerdere ziekenhuislocaties. Dit wordt versterkt door de deskundigheid van de nieuwe pathologie vakgroep en een vergaand geautomatiseerd laboratoriumproces.

De integratie van de activiteiten van Pathan B.V. en het laboratorium van het GHZ  is inmiddels gestart. Verwacht wordt dat in het voorjaar 2023 de samenvoeging helemaal zal zijn afgerond.