Written by Redacteur YR

Terughoudend obductiebeleid tijdens de Corona-epidemie

Tijdens de huidige Corona-epidemie is Pathan tijdelijk terughoudend met het uitvoeren van obducties vanwege schaarse beschermingsmiddelen, het beschermen van medewerkers, voorkomen van bezettingsproblemen in laboratoria en mortuaria en de risico’s van transport. In deze periode worden derhalve zo min mogelijk obducties verricht.

Er wordt geen obductie verricht bij:

– een patiënt met een bekende positieve COVID-19 test.

– een obductievraagstelling met onbekende doodsoorzaak of bij respiratoire oorzaak.

In uitzonderlijke gevallen worden bij hoge klinische noodzaak uiteraard wel obductie-aanvragen in behandeling genomen. De obductie zal dan wel minimaal 24 uur worden uitgesteld om besmettingskans te verkleinen.

Geadviseerd wordt om, alvorens een aanvraag tot obductie te doen, per casus op basis van bovenstaande informatie een afweging te maken.