Pathan streeft er naar om met alle zorgverzekeraars contractuele afspraken te maken.

De kosten voor onze laboratorium diagnostiek vallen onder het eigen risico. Pathan factureert de verrichtingen van patiënten die verzekerd zijn bij de gecontracteerde zorgverzekeraars via Vecozo bij de zorgverzekeraar van de patiënt. De patiënt wordt vervolgens door hun zorgverzekeraar geïnformeerd over de kosten.

Verzekerden van zorgverzekeraars waarmee geen contractuele afspraken konden worden gemaakt ontvangen zelf een factuur waarbij de verrichtingen in rekening worden gebracht tegen passanten tarieven.

Voor de tarieven wordt verwezen naar “Tarieven en declaratie systematiek”. De hierin genoemde tarieven zijn maximumtarieven. Per zorgverzekeraar kan er sprake zijn van iets lagere tarieven.

De passantentarieven zijn gelijk aan de maximumtarieven in het overzicht “Tarieven en declaratie systematiek”.

Voor 2021 is met alle zorgverzekeraars een overeenkomst tot stand gekomen.