Kosten voor pathologiediagnostiek worden aan de zorgverzekeraar van de patiënt in rekening gebracht en komen ten laste van het eigen risico. Pathan vermeldt op zijn website met welke zorgverzekeraars een contract is afgesloten. Indien er geen contract is afgesloten met een zorgverzekeraar, worden de kosten rechtstreeks aan de patiënt in rekening gebracht. De patiënt kan deze rekening vervolgens bij zijn/haar zorgverzekeraar declareren. De tarieven voor pathologiediagnostiek worden door de NZa vastgesteld. Dit zijn maximumtarieven die per zorgverzekeraar iets lager kunnen zijn. In onderstaande tabellen zijn de maximumtarieven opgenomen.

Voor pathologiediagnostiek eerste lijn zijn er twee onderzoeken mogelijk, het cervixcytologisch onderzoek op basis van klachten (indicatie cervixcytologie) en het histologisch onderzoek van huidlaesies.

De kosten voor een cervixcytologisch onderzoek (baarmoederhals uitstrijk) op indicatie zijn € 63,35. Dat geldt ook voor een herhalingsuitstrijk. Afhankelijk van de cytologische bevindingen of de vraagstelling door de huisarts, kan daarnaast een aanvullend HPV-onderzoek worden uitgevoerd. De bijkomende kosten van dit HPV-onderzoek zijn € 127,29. Dit aanvullende onderzoek wordt op hetzelfde monster uitgevoerd.

Onderzoek                         Maximum Tarief
Uitstrijk op medisch indicatie (exclusief HPV) € 63,35
HPV € 127,29

De kosten voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker worden volledig vergoed vanuit de subsidieregeling publieke gezondheid (dus niet via de zorgverzekering). Dit onderzoek wordt uitgevoerd door regionaal aangewezen screeningslaboratoria.

Afhankelijk van de complexiteit van de vraagstelling en diagnostiek en de afnamemethode, worden biopten van huidlaesies ingedeeld in drie zwaartecategorieën waaraan verschillende tarieven zijn verbonden.

Categorie Onderzoek         Techniek Maximum Tarief
1. Eenvoudig biopt Stans, shave, excochleaat € 63,35
2. Matig complex biopt Resectie € 126,07
3. Naaldbiopt/complex biopt Alle technieken € 161,39

Voorbeelden van pathologiediagnostiek van de huid:

  • een biopt van een wrat of moedervlek (neoplasie vraagstelling) kost € 63,35
  • een volledige verwijdering van een wrat, BCC moedervlek (met snijranden) kost € 126,07
  • een of meerdere biopten van rode uitslag verspreid over het hele lichaam (niet-neoplasie vraagstelling) kost € 161,39, ongeacht het aantal huidfragmenten en de verkrijgingstechniek
  • meerdere biopten van wratten of moedervlekken (neoplasie vraagstelling) worden elk apart in rekening gebracht, waarbij een biopt € 63,35 kost en een volledige verwijdering € 126,07