Er zijn afnamesetjes voor zowel cytologie als histologie. In zo’n setje zit alles wat nodig is voor afname van een sample en het versturen daarvan naar antwoordnummer 40598, 3040 WB Rotterdam. Een setje kunt u aanvragen via onze contactpagina.

Bij vragen of onduidelijkheden kunt u tijdens openingstijden (08.00 – 17.30 uur) contact opnemen met Pathan via telefoon (010 – 461 66 61) of onze contactpagina.

Inzendinstructies

Bij het insturen van patiëntmateriaal naar Pathan moet een aanvraagformulier meegestuurd te worden, deze zit bij het afnamesetje. De setjes kunt u opvragen via onze contactpagina.

Vermeld op dit aanvraagformulier duidelijk:

  • gegevens van de patiënt zoals: naam man, naam vrouw, voorletters, geboortedatum, geslacht, postcode + woonplaats, BSN, adres en gegevens over de verzekering, zoals de naam van de zorgverzekeraar en het polisnummer
  • naam van de aanvragende arts
  • tijdstip en datum afname van het materiaal
  • klinische gegevens; zoals aard materiaal, zijdigheid/lokalisatie
  • vraagstelling/differentiaaldiagnose en eventuele verdere bijzonderheden
  • het aantal ingezonden monsters met op de potjes corresponderende nummering

Zoals hierboven beschreven moet ook het administratieve deel aan voorwaarden voldoen, het ingezonden onderzoek kan vertraging oplopen als we niet over de juiste en voldoende gegevens beschikken.

Hiervoor kunt u onze afnamesetjes gebruiken die aangevraagd kunnen worden via onze contactpagina. Het materiaal valt onder de UN 3373 klassering van de ADR en dient volgens verpakkingsrichtlijn P650 te worden verpakt.

Let bij de potjes en buizen met patiëntmateriaal op:

  • Op alle potjes of buizen moet een sticker met de persoonlijke gegevens van de patiënt worden aangebracht (naam, geboortedatum, patiëntnummer, geslacht)
  • Ook een eventuele nummering (I, II, III, e.d.) duidelijk op de potjes en buizen aangeven, echter niet op de deksel zetten
  • Bij afname van huidbiopten deze voorzichtig tussen uw pincet nemen en direct fixeren, het materiaal dezelfde dag nog verzenden

Niet of onjuist geïdentificeerd patiëntmateriaal kan leiden tot vertraging. Indien het niet mogelijk is het materiaal in behandeling te nemen, zal dit worden geretourneerd of (indien de aanvrager onbekend is) na 4 weken vernietigd worden.

Formaline
Er wordt gebruik gemaakt van formaline (0,04M fosfaat gebufferde 4% formaldehyde pH=7,0) voor fixatie van de weefsels.
Formaline is goed houdbaar bij kamertemperatuur, deze dan wel op een goed geventileerde plaats bewaren.

Let op: Bij het werken met formaldehyde moet u beschermde kleding en handschoenen dragen. Wij raden u aan hierbij ook een veiligheidsbril te dragen.