Written by Viresh Makhanlal

STAR-SHL en Pathan werken nauwer samen

Pathologielaboratorium Pathan en Star-SHL gaan samenwerken. Vanaf januari 2019 kunnen huisartsen voor pathologiediagnostiek rechtstreeks terecht bij de Star-SHL. De huisarts kan dan alle aanvragen voor diagnostisch onderzoek bij de Star-SHL doen en gebruik maken van dezelfde aanvraagopties en logistiek. De koeriers van de Star-SHL halen alle materialen in één keer op.
Arlinke Bokhorst, bestuursvoorzitter van Pathan, en Jeroen Bos, bestuursvoorzitter van Star-SHL, ondertekenden een samenwerkingsverklaring. Daarmee spraken zij af dat huisartsen aangesloten bij Star-SHL ook gebruik kunnen maken van de diensten van Pathan. Huisartsen kunnen daardoor ook voor histologie, cytologie en moleculaire diagnostiek bij Star-SHL terecht naast laboratorium-, beeldvormend- en functieonderzoek en begeleiding van chronisch zieken.

Makkelijker en slimmer
De ervaren pathologen van Pathan zullen de huisartsen actief ondersteunen bij complexe diagnostiek en garanderen continuïteit van zorg ook bij een eventuele verwijzing naar de tweedelijn. Jeroen Bos, Star-SHL: “Huisartsen hebben het ontzettend druk en willen zich vooral met hun patiënten bezig kunnen houden. Star-SHL ondersteunt hen dan ook graag door zaken makkelijker in te richten. Door de directe samenwerking met Pathan kunnen alle aanvragen voor diagnostisch onderzoek via één diagnostisch centrum lopen.” Alle contacten tussen de huisarts en Star-SHL blijven via de vaste relatiemanager lopen.

Inzetten op ondersteuning eerstelijn
“Pathan hecht veel waarde aan goede kwalitatieve ondersteuning van de eerstelijn” zegt Arlinke Bokhorst. ”In het kader van de transitie van zorg van de tweede-naar de eerstelijn zal steeds meer pathologiediagnostiek door huisartsen worden verricht. Graag faciliteren wij de huisartsen daarbij door het leveren van onderzoeksmateriaal en het bieden van scholing en mogelijkheden voor consult.”

Written by Viresh Makhanlal

Vanaf 1 januari 2019 zelfstandig uitvoeren van HPV-bepalingen op dunnelaagcytologie

Vanaf 1 januari 2019 is Pathan BV gestart met het zelfstandig uitvoeren van HPV-bepalingen op dunnelaagcytologie. Dit doen we met het BD Viper TM LT systeem. Hierdoor is het voor ons mogelijk om onze klanten direct een complete uitslag (cervixcytologie en HPV-status) te geven. Tijdens de onlangs door de RVA uitgevoerde controlebeoordeling in het kader van ISO 15189 is de huidige methode en techniek uitgebreid beoordeeld en goed bevonden. Dit betekent dat de methode is toegevoegd aan de scope van Pathan BV.

Written by Viresh Makhanlal

Controle visitatie RVA in het kader van ISO 15189

In december 2018 heeft Pathan BV een controle visitatie van de RVA gehad in het kader van ISO 15189. Tevens zijn er twee uitbreidingsaanvragen (HPV-diagnostiek, pathologiewerkzaamheden in het ADRZ) beoordeeld. Later dit jaar verwachten we verlenging van onze accreditatie te ontvangen.