Written by Viresh Makhanlal

Afscheid Hans van der Valk

Vanaf 1 mei 2020 geniet Hans van der Valk van haar prepensioen en is niet langer meer actief als patholoog bij Pathan BV.

Hans heeft de afgelopen 28 jaar haar schouders gezet onder menig belangrijke innovatie in de organisatie, en zich altijd hard gemaakt voor de hoogste haalbare kwaliteit van diagnostiek.

 

Hans heeft veel voor Pathan betekend en werd dan ook niet voor niks door menigeen als één van de drijvende krachten van Pathan gezien. Voor vele nieuwe pathologen was zij de mentor die hen hielp de eerste stappen in het vakgebied te zetten.

Hans was een verbindende factor die met onuitputtelijke energie de connecties met de collega’s bij Pathan, maar ook met de kliniek gaande hield.

We gaan al haar verhalen vergezeld van die aanstekelijke lach enorm missen!

Helaas is de tijd nu niet geschikt om haar “pensionering” met een toepasselijk feest af te sluiten, maar zodra dit kan volgt nog een gedenkwaardig afscheid.

 

Written by Viresh Makhanlal

STAR-SHL en Pathan werken nauwer samen

Pathologielaboratorium Pathan en Star-SHL gaan samenwerken. Vanaf januari 2019 kunnen huisartsen voor pathologiediagnostiek rechtstreeks terecht bij de Star-SHL. De huisarts kan dan alle aanvragen voor diagnostisch onderzoek bij de Star-SHL doen en gebruik maken van dezelfde aanvraagopties en logistiek. De koeriers van de Star-SHL halen alle materialen in één keer op.
Arlinke Bokhorst, bestuursvoorzitter van Pathan, en Jeroen Bos, bestuursvoorzitter van Star-SHL, ondertekenden een samenwerkingsverklaring. Daarmee spraken zij af dat huisartsen aangesloten bij Star-SHL ook gebruik kunnen maken van de diensten van Pathan. Huisartsen kunnen daardoor ook voor histologie, cytologie en moleculaire diagnostiek bij Star-SHL terecht naast laboratorium-, beeldvormend- en functieonderzoek en begeleiding van chronisch zieken.

Makkelijker en slimmer
De ervaren pathologen van Pathan zullen de huisartsen actief ondersteunen bij complexe diagnostiek en garanderen continuïteit van zorg ook bij een eventuele verwijzing naar de tweedelijn. Jeroen Bos, Star-SHL: “Huisartsen hebben het ontzettend druk en willen zich vooral met hun patiënten bezig kunnen houden. Star-SHL ondersteunt hen dan ook graag door zaken makkelijker in te richten. Door de directe samenwerking met Pathan kunnen alle aanvragen voor diagnostisch onderzoek via één diagnostisch centrum lopen.” Alle contacten tussen de huisarts en Star-SHL blijven via de vaste relatiemanager lopen.

Inzetten op ondersteuning eerstelijn
“Pathan hecht veel waarde aan goede kwalitatieve ondersteuning van de eerstelijn” zegt Arlinke Bokhorst. ”In het kader van de transitie van zorg van de tweede-naar de eerstelijn zal steeds meer pathologiediagnostiek door huisartsen worden verricht. Graag faciliteren wij de huisartsen daarbij door het leveren van onderzoeksmateriaal en het bieden van scholing en mogelijkheden voor consult.”

Written by Viresh Makhanlal

Vanaf 1 januari 2019 zelfstandig uitvoeren van HPV-bepalingen op dunnelaagcytologie

Vanaf 1 januari 2019 is Pathan BV gestart met het zelfstandig uitvoeren van HPV-bepalingen op dunnelaagcytologie. Dit doen we met het BD Viper TM LT systeem. Hierdoor is het voor ons mogelijk om onze klanten direct een complete uitslag (cervixcytologie en HPV-status) te geven. Tijdens de onlangs door de RVA uitgevoerde controlebeoordeling in het kader van ISO 15189 is de huidige methode en techniek uitgebreid beoordeeld en goed bevonden. Dit betekent dat de methode is toegevoegd aan de scope van Pathan BV.

Written by Viresh Makhanlal

Controle visitatie RVA in het kader van ISO 15189

In december 2018 heeft Pathan BV een controle visitatie van de RVA gehad in het kader van ISO 15189. Tevens zijn er twee uitbreidingsaanvragen (HPV-diagnostiek, pathologiewerkzaamheden in het ADRZ) beoordeeld. Later dit jaar verwachten we verlenging van onze accreditatie te ontvangen.

Written by Viresh Makhanlal

BD Viper ™LT system

Pathan BV heeft in september 2018 de beschikking gekregen over het BD Viper ™LT system. Hierdoor is het mogelijk om HPV-bepalingen op dunnelaagcytologie intern uit te voeren. Dit onderzoek besteden we nu nog uit. Het grote voordeel voor onze klanten is dat we direct een complete uitslag kunnen verzorgen en tijdens de diagnostiek al beschikken over de HPV-status van een patiënt. We verwachten op korte termijn met de uitvoering te beginnen.

Written by Viresh Makhanlal

Pathan ISO 15189 geaccrediteerd

Per eind mei 2018 heeft Pathan de ISO 15189 accreditatie verkregen. Deze zal de lang gedragen CCKL-accreditatie vervangen en is geldig tot juni 2022. Met deze accreditatie tonen we aan dat wij
voldoen aan de gestelde eisen en werken aan continue verbetering van onze processen. Zo zorgen wij dat de kwaliteit van onze diagnostiek op een hoog niveau blijft. Onze scope kunt u hier vinden.

Written by Viresh Makhanlal

Kwaliteit als standaard

Eind 2017 heeft de Raad voor Accreditatie (RvA) Pathan beoordeeld in het kader van de ISO 15189 transitie (norm voor medische laboratoria). De afgelopen maanden is er hard gewerkt om de tekortkomingen op te lossen, en ons kwaliteitssysteem te perfectioneren. Binnen de gestelde termijn zijn alle afwijkingen door het team van auditoren gesloten. Dit betekent dat we verwachten eind mei officieel geaccrediteerd te zijn.

Written by Viresh Makhanlal

Patholoog Ariadne Ooms wint Tom Voûte Young Investigator Award

De stichting KiKa (kinderen kankervrij) heeft de jaarlijkse Tom Voûte prijs, voor onderzoek op het gebied van kinderoncologie, dit jaar toegekend aan Ariadne Ooms, patholoog bij Pathan BV en onderzoeker (PhD) bij het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie. Ariadne krijgt haar onderscheiding voor onderzoek naar nieuwe (epi)genetische afwijkingen die gezien worden bij de meest voorkomende niertumor bij kinderen, de Wilms Tumor.

Een deel van deze afwijkingen is geassocieerd met een slechtere uitkomst. Doordat vastgesteld kan worden bij welke kinderen die afwijkingen voorkomen, kan dit mogelijk in de toekomst bijdragen tot betere voorspelling welke groep kinderen meer intensieve chemo nodig heeft om de kans op recidief en/of uitzaaiingen te verlagen. In de toekomst kan deze diagnostiek bovendien bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe behandelmogelijkheden.

Written by Viresh Makhanlal

Transitiebeoordeling door RvA

Op donderdag 26 en vrijdag 27 oktober 2017 zal er bij Pathan een transitiebeoordeling plaatsvinden met de bedoeling om van de CCKL-accreditatie over te gaan op ISO 15189
accreditatie.

Written by Viresh Makhanlal

Arlinke Bokhorst nieuwe bestuurder Pathan B.V.

De Raad van Commissarissen van Pathan B.V. (Rotterdam) laat weten dat zij per 1 augustus Arlinke Bokhorst heeft benoemd tot bestuurder van de organisatie. Zij volgt daarmee Jurgen Woerdman op die de organisatie 15 jaar heeft geleid.

Lees verder