Pathan B.V. kiest voor het DaVinci Lab Management Systeem

13 december 2021

Pathan heeft na een zorgvuldig afwegingsproces besloten om voor de ondersteuning van haar laboratorium workflow over te stappen op het LMS van de  firma MIPS: DaVinci.
Verwacht wordt dat het programma medio dit jaar operationeel zal zijn. Pathan en MIPS werken nauw samen om het pakket geschikt te maken voor de  geavanceerde wensen en eisen van de Nederlandse pathologie praktijk. Daarmee zal Pathan een van de eerste laboratoria in Nederland zijn waar deze  nieuwe versie zal draaien.