Als u zorgdraagt voor een goed leesbare barcode (met patiëntnummer) op de afslag met patiëntgegevens dan kunnen wij de gegevens van de patiënt (zoals hieronder vermeld) elektronisch binnen halen. Dit voorkomt tevens dat we de verkeerde patiëntgegevens binnen halen.

Vermeld op dit aanvraagformulier duidelijk:

  • gegevens van de patiënt zoals: naam man, naam vrouw, voorletters, geboortedatum, geslacht, postcode + woonplaats, BSN, adres en gegevens over de verzekering, zoals de naam van de zorgverzekeraar en het polisnummer naam van de aanvragende arts
  • tijdstip en datum afname van het materiaal
  • klinische gegevens; zoals aard materiaal, zijdigheid/lokalisatie
  • vraagstelling/differentiaaldiagnose en eventuele verdere bijzonderheden
  • het aantal ingezonden monsters met op de potjes corresponderende nummering

Voor de containers/buisjes en glaasjes waar het materiaal in of op wordt vervoerd, geldt het volgende:

  • op alle potjes of buizen moet een sticker met de persoonlijke gegevens van de patiënt worden aangebracht (oa naam, geb. datum, patiëntnummer, geslacht).
  • ook een eventuele nummering (I, II, III, e.d.) duidelijk op de potjes en buizen aangeven, echter niet op de deksel zetten.
  • op alle glaasjes bij cytologie-uitstrijken met potlood patiëntnaam en geboortedatum vermelden. Bij ordercommunicatie ook een sticker met ordernummer en een goed leesbare barcode.
  • bij inzendingen cytologiemateriaal de preparaten c.q. preparatendoosje d.m.v. een plastic zakje gescheiden houden van Cytorich Red potje en/of formalinepotje. Formaline damp kan nadelige gevolgen hebben voor de uitstrijk.
  • Sluit alle potjes en buizen goed af, in ongefixeerd patiëntmateriaal kunnen pathogene agens vitaal zijn. Daarnaast is lekken van formaline uit potten niet acceptabel.

Niet of onjuist geïdentificeerd patiëntmateriaal kan leiden tot vertraging. Indien het niet mogelijk is het materiaal in behandeling te nemen, zal dit worden geretourneerd of (indien de aanvrager onbekend is) na 4 weken vernietigd worden.

Het aanvraagformulier wordt samen met het afgenomen patiëntmateriaal naar Pathan gestuurd. Gebruik hiervoor een kangoeroe/buidelzakje (potje/buis in het gesealde gedeelte, aanvraagformulier in de “buidel”) welke beschikbaar zijn in het Centrale magazijn van de aangesloten ziekenhuizen.

Als aanvrager bent u zelf verantwoordelijk voor de juiste identificatie, behandeling en verpakking van het materiaal. Lees meer!